Усјански Канал

Усјанскиот Канал или Усјанскиот Јаз е канал со должина од 3600 метри кој минува низ селoтo Усје и населбата Горно Лисиче. Тој ги собира поројните води од неколку суводолици од планината Водно, а исто така и отпадните и атмосферски води од општините Аеродром и Кисела Вода[1]. Се влива во Вардар кај населбата Горно Лисиче.

Усјанскиот Канал пред вливот во Вардар.

НаводиУреди