Статистички региони во Словенија

Статистичките региони на Словенија служат за административни работи. Словенија е поделена на 12 статистички региони и тие се:

Карта на статистичките региони во Словенија.
Источна Словенија—SI01
Статистички регион код
Помурски SI011
Подравски SI012
Корушки SI013
Савињски SI014
Засавски SI015
Посавски SI016
Југоисточна Словенија SI017
Приморско-нотрањски SI018
Западна Словенија—SI02
Статистички регион код
Среднословенечки SI021
Горењски SI022
Горички SI023
Крајбрежно-крашки SI024

Традиционалните осум региони на кои е поделена Словенија се истите региони на кои била поделена државата за време на Хабсбуршката монархија и други историски држави. Регионите се:

Македонски Словенечки
Горењска Gorenjska
Штаерска Štajerska
Прекмурје Prekmurje
Корушка Koroška
Нотрањска Notranjska
Долењска Dolenjska
Горишка Goriška
Словенечка Истра   Slovenska Istra  

Регионите Горишка и Словенечка Истра се познати и по заедничкото име Приморски регион.