Список на ѕвезди во соѕвездието Јужна Круна

список на статии на Викимедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Јужна Круна, надолно подредени според сјајноста.

Име B Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
β CrA β 178345 94160 19ч 10м &1000000000000017500000001,75с −39° 20′ &1000000000000026500000026,5″ 4,10 −1,86 508 K0II/IIICN. претпоставена променлива
α CrA α 178253 94114 19ч 09м &1000000000000282800000028,28с −37° 54′ &1000000000000015300000015,3″ 4,11 1,11 130 A0/A1V Меридијана (традиционално: Алфека Меридијана)
γ CrA A γ 177474 93825 19ч 06м &1000000000000250400000025,04с −37° 03′ &1000000000000045900000045,9″ 4,23 2,97 58 F7IV-V двоѕвезда
δ CrA δ 177873 94005 19ч 08м &1000000000000209300000020,93с −40° 29′ &1000000000000047900000047,9″ 4,57 0,93 175 K1III
θ CrA θ 170845 90982 18ч 33м &1000000000000301600000030,16с −42° 18′ &1000000000000044900000044,9″ 4,62 −2,50 867 G5III
ζ CrA ζ 176638 93542 19ч 03м &1000000000000068300000006,83с −42° 05′ &1000000000000042000000042,0″ 4,74 0,99 184 A0Vn
ε CrA ε 175813 93174 18ч 58м &1000000000000434700000043,47с −37° 06′ &1000000000000025500000025,5″ 4,83 2,45 98 F3IV/V W UMa-променлива, Vнајг = 4,74св, Vнајм = 5св, P = 0,5914264 д
HD 165189 165189 88726 18ч 06м &1000000000000498800000049,88с −43° 25′ &1000000000000029900000029,9″ 4,92 1,71 143 A5V
γ CrA B γ 177475 19ч 06м &1000000000000251000000025,10с −37° 03′ &1000000000000048000000048,0″ 4,99 составница на системот γ CrA
HD 168592 168592 90037 18ч 22м &1000000000000186000000018,60с −38° 39′ &1000000000000024600000024,6″ 5,09 −0,85 503 K4/K5III
λ CrA λ 172777 91875 18ч 43м &1000000000000469400000046,94с −38° 19′ &1000000000000023900000023,9″ 5,11 1,15 202 A0/A1V претпоставена променлива, ΔV = 0,07св
HD 170642 170642 90887 18ч 32м &1000000000000213100000021,31с −39° 42′ &1000000000000014100000014,1″ 5,16 1,02 220 A3V
μ CrA μ 173540 92226 18ч 47м &1000000000000446000000044,60с −40° 24′ &1000000000000022000000022,0″ 5,20 −0,20 393 G5/G6III
HD 168905 168905 90200 18ч 24м &1000000000000182400000018,24с −44° 06′ &1000000000000036700000036,7″ 5,24 −0,79 524 B2.5Vn претпоставена променлива
HD 175219 175219 92953 18ч 56м &1000000000000169700000016,97с −42° 42′ &1000000000000038200000038,2″ 5,35 0,46 310 G6III-IV
HD 175362 V686 175362 92989 18ч 56м &1000000000000404900000040,49с −37° 20′ &1000000000000035500000035,5″ 5,36 −0,22 425 B3V α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,25св, Vнајм = 5,41св, P = 7,34 д
HD 172991 172991 91989 18ч 44м &1000000000000571500000057,15с −39° 41′ &1000000000000010200000010,2″ 5,40 −2,64 1320 K1/K2III+..
V718 CrA V718 171967 91494 18ч 39м &1000000000000351800000035,18с −43° 11′ &1000000000000008800000008,8″ 5,42 −1,58 817 M2III бавна неправилна променлива
HD 167096 167096 89507 18ч 15м &1000000000000533900000053,39с −44° 12′ &1000000000000023400000023,4″ 5,45 0,87 268 G8/K0III
η1 CrA η1 173715 92308 18ч 48м &1000000000000504700000050,47с −43° 40′ &1000000000000048000000048,0″ 5,46 0,33 347 A2Vn
V692 CrA V692 166596 89290 18ч 13м &1000000000000127000000012,70с −41° 20′ &1000000000000009900000009,9″ 5,47 −3,06 1655 B2.5III SX Ari-променлива, ΔV = 0,05св, P = 1,67 д
η2 CrA η2 173861 92382 18ч 49м &1000000000000350000000035,00с −43° 26′ &1000000000000002500000002,5″ 5,60 −0,75 607 B9IV
HD 169853 169853 90541 18ч 28м &1000000000000271100000027,11с −38° 59′ &1000000000000044100000044,1″ 5,63 −0,29 498 A2m...
κ2 CrA κ2 170868 90968 18ч 33м &1000000000000231300000023,13с −38° 43′ &1000000000000033400000033,4″ 5,67 −2,94 1716 B9.5
HD 170521 170521 90842 18ч 31м &1000000000000562200000056,22с −43° 30′ &1000000000000026500000026,5″ 5,71 −2,20 1244 K2III
V701 CrA V701 176723 93552 19ч 03м &1000000000000176900000017,69с −38° 15′ &1000000000000011500000011,5″ 5,73 1,68 211 F2III/IV δ Sct-променлива, Vнајг = 5,69св, Vнајм = 5,73св
HD 166114 166114 89099 18ч 11м &1000000000000055400000005,54с −41° 21′ &1000000000000032500000032,5″ 5,86 1,28 269 F0Vn претпоставена променлива
HD 178322 178322 94157 19ч 09м &1000000000000576500000057,65с −41° 53′ &1000000000000032000000032,0″ 5,86 −1,14 817 B5V претпоставена променлива
HD 179433 179433 94556 19ч 14м &1000000000000395200000039,52с −45° 11′ &1000000000000036400000036,4″ 5,91 1,12 296 G8III
HD 170384 170384 90759 18ч 31м &1000000000000029500000002,95с −41° 54′ &1000000000000049500000049,5″ 6,02 1,55 255 A3V
HD 177565 177565 93858 19ч 06м &1000000000000526000000052,60с −37° 48′ &1000000000000035200000035,2″ 6,15 4,98 56 G8V
HD 176425 176425 93470 19ч 02м &1000000000000085000000008,50с −41° 54′ &1000000000000037700000037,7″ 6,21 1,04 352 A0V
HD 170773 170773 90936 18ч 33м &1000000000000008500000000,85с −39° 53′ &1000000000000030600000030,6″ 6,22 3,43 118 F5V
HD 175395 175395 93049 18ч 57м &1000000000000143100000014,31с −43° 55′ &1000000000000001000000001,0″ 6,27 −0,43 712 B9V
HD 175529 175529 93074 18ч 57м &1000000000000343900000034,39с −39° 49′ &1000000000000023800000023,8″ 6,29 2,34 201 A5IV/V
HD 167756 167756 89726 18ч 18м &1000000000000401500000040,15с −42° 17′ &1000000000000018200000018,2″ 6,30 B0.5Ia претпоставена променлива, ΔV = 0,03св
κ1 CrA κ1 170867 90969 18ч 33м &1000000000000230800000023,08с −38° 43′ &1000000000000012000000012,0″ 6,31 0,43 489 B8
HD 178628 178628 94243 19ч 11м &1000000000000019100000001,91с −39° 00′ &1000000000000016900000016,9″ 6,34 −3,19 2629 B7II/III
HD 169943 169943 90597 18ч 29м &1000000000000128700000012,87с −43° 50′ &1000000000000045600000045,6″ 6,36 0,38 512 G8III
HD 176270 176270 93371 19ч 01м &1000000000000043000000004,30с −37° 03′ &1000000000000041400000041,4″ 6,44 2,00 252 B9.5IV:
HD 178254 178254 94130 19ч 09м &1000000000000397600000039,76с −39° 49′ &1000000000000037900000037,9″ 6,44 1,29 350 K0III
HD 168357 168357 89920 18ч 20м &1000000000000551900000055,19с −37° 29′ &1000000000000015500000015,5″ 6,46 −2,76 2280 K2II
HD 174407 174407 92608 18ч 52м &1000000000000119500000011,95с −41° 42′ &1000000000000032800000032,8″ 6,47 −0,13 682 K3III
HD 175093 175093 92866 18ч 55м &1000000000000235500000023,55с −37° 23′ &1000000000000011800000011,8″ 6,48 0,91 424 K1III
HD 175855 175855 93209 18ч 59м &1000000000000109700000010,97с −39° 32′ &1000000000000004700000004,7″ 6,49 0,62 486 B9.5V
HD 174152 174152 92487 18ч 50м &1000000000000586500000058,65с −41° 03′ &1000000000000045600000045,6″ 6,50 −2,18 1772 B5III
V693 CrA V693 18ч 41м &1000000000000057800000057,8с −37° 31′ &1000000000000001400000014″ 6,50 нова, Vнајг = 6,5св, Vнајм = <19,0св
V394 CrA V394 18ч 00м &1000000000000259700000025,97с −39° 00′ &1000000000000035100000035,1″ 7,50 повторлива нова и затемнувачка двојка, Vнајг = 7,2св, Vнајм = 19,7св, P = 1,515682 д
HD 166473 V694 166473 18ч 12м &1000000000000258300000025,83с −37° 45′ &1000000000000009200000009,2″ 7,92 A5p брзоосцилирачка Ap-ѕвезда and α2 CVn-променлива
HD 166724 166724 89354 18ч 14м &1000000000000000000000000с −42° 34′ &1000000000000003100000031″ 9,31 138 K0IV има планета (b)
TY CrA TY 19ч 01м &1000000000000408300000040,83с −36° 52′ &1000000000000033900000033,9″ 9,39 B8e орионска и алголска променлива, Vнајг = 9,39св, Vнајм = 9,81св, P = 2,8877912 д
V CrA V 173539 92207 18ч 47м &1000000000000323100000032,31с −38° 09′ &1000000000000032300000032,3″ 9,40 R... CrB-променлива, Vнајг = 9,4св, Vнајм = 17,9св
S CrA S 19ч 01м &1000000000000086000000008,60с −36° 57′ &1000000000000020000000020,0″ 10,49 G0Ve+K0Ve орионска променлива во маглина, Vнајг = 10,49св, Vнајм = 13,2св
R CrA R 93449 19ч 01м &1000000000000536500000053,65с −36° 57′ &1000000000000007600000007,6″ 11,50 79,64 A5IIev орионска променлива во маглина
T CrA T 19ч 01м &1000000000000587800000058,78с −36° 57′ &1000000000000049900000049,9″ 11,67 F0e орионска променлива во маглина, Vнајг = 11,67св, Vнајм = 14,3св
2A 1822-371 V691 18ч 25м &1000000000000468100000046,81с −37° 06′ &1000000000000018600000018,6″ 15,10 нискомасена рендгенска двојка (пулсар) и затемнувачка двојка
RX J1856,5-3754 18ч 56м &1000000000000351100000035,11с −37° 54′ &1000000000000030500000030,5″ 25,7 400 најблиска позната неутронска ѕвезда до Земјата; можна кваркова ѕвезда
Y CrA Y 166813 18ч 14м &1000000000000229500000022,95с −42° 50′ &1000000000000032400000032,4″ M6 Z And-променлива
RU CrA RU 180206 19ч 17м &1000000000000234600000023,46с −39° 36′ &1000000000000464000000046,40″ WC3/4 бавна неправилна променлива; средишнта ѕвезда на планетарната маглина IC 1297
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано уреди

Извори уреди

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • „SIMBAD Astronomical Database“. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Посетено на 2 јануари 2007.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 19 јули 2010.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.