Македонска акција - Конзервативна партија — Други јазици