Софиски универзитет „Св. Климент Охридски“

Логото на СУ

Софискиот универзитет „Св. Климент Охридски (или скратено СУ) е најстарата високообразовна институција во Бугарија, создадена на 1 октомври 1888 год. со решение на Народното собрание на Кнежевство Бугарија. Централното крило на зградата на СУ е изградено со помош на великодушните донации на браќата Евлоги и Христо Георгиеви. Денес нивните скулптури го красат главниот влез на Ректоратот.

ИсторијаУреди

На 1 октомври 1888 година многу скромно започнуваат лекции во Историско-филолошкото одделение на Вишиот педагошки курс при Софиската машка гиназија со четворица редовни, тројца вонредни професори и 43 студенти. Во 1889 и 1892 год. се основаат уште два факултета - Физичко-математичкиот и Правниот. По неколку месеци е преименуван во Вишо училиште, а во 1904 г. - во универзитет. Прв негов ректор е познатиот бугарски јазичар Александар Теодоров-Балан.

СтруктураУреди

Денес СУ има 15 факултети и 3 одделенија.

ФакултетиУреди

ОдделенијаУреди

  • Одделение за јазична обука
  • Одделение за информација и учители
  • Одделение за спорт

ПоврзаноУреди

ВрскиУреди