Прирок-предмет-подмет

Прирок-предмет-подмет“ или глагол-предмет-подмет (меѓ. крат. VOS, од анг. verb–object–subject ) — збороредот во реченицата кај одредени јазици. Пример за овој редослед е „Јаде портокали Томе“.

збороред македонски
пример
застапеност
кај јазиците[1][2]
јазици
SOV Томе писмо носи. 45%
 
хинди, јапонски, латински
SVO Томе носи писмо. 42%
 
македонски, англиски, кинески
VSO Носи Томе писмо. 9%
 
хебрејски, ирски, запотечки
VOS Носи писмо Томе. 3%
 
фиџиски, малгашки
OVS Писмо носи Томе. 1%
 
апалајски, тамилски
OSV Писмо Томе носи. 0% јамамадиски, вараоански
Јазична типологија
морфолошка типологија
изолативен јазик
синтетичен јазик
полисинтетичен јазик
флективен јазик
аглутинативен јазик
морфосинтаксна типологија
морфосинтаксно порамнување
номинативно-акузативен јазик
ергативно-апсолутивен јазик
поделба на ергативност
австронезиско порамнување
активно-статичен јазик
тродолен јазик
номинативно-апсолутивен јазик
директно-спротивен јазик
синтаксен центар
улога тета
збороред
прирок-предмет
подмет-прирок-предмет
прирок-подмет-предмет
прирок-предмет-подмет
предмет-прирок
подмет-предмет-прирок
предмет-подмет-прирок
предмет-прирок-подмет
време-начин-место
место-начин-време

Овој редослед се користи во арапскиот јазик, во австронезиските и во мајанските јазици.

Примери уреди

Пример за овој редослед е арапскиот јазик:

реченица يخشى اللهَ العلماءُ
зборови العلماء اللهَ يخشى
транслитерација al-ʿulamāʾu Allāha yaḫšā
глоси Плаши Господ слугите
делови подмет предмет прирок
превод Слугите се плашат од Господ.

Наводи уреди

  1. Introducing English Linguistics International Student Edition by Charles F. Meyer
  2. Russell Tomlin, "Basic Word Order: Functional Principles", Croom Helm, London, 1986, page 22

Поврзано уреди