Јамамадиски јазик

Јамамадискиот (или јамамади) — индијански аравански јазик кој го зборуваат околу 200 луѓе во Бразил.

Јаравара и Џамамади