Јамамадиски јазик

Јамамадискиот (или јамамади) е индијански аравански јазик кој го зборуваат околу 200 луѓе во Бразил.