Предмет-прирок, или јазици со премет-прирок — една од двете големи групи на кои се дели збороредот во јазиците. Кај овие јазици, предметот во реченицата доаѓа пред прирокот (глаголот).[1] Овие се најчесто лево-разгранети, односно главите често се наоѓаат на крајот од фразите. При тоа, има тенденција придавките да бидат пред именките, да ја наместат адпозицијата како постпозиција по именските фрази, да ги стават помошните глаголи по главните глаголи и слично.

Јазична типологија
морфолошка типологија
изолативен јазик
синтетичен јазик
полисинтетичен јазик
флективен јазик
аглутинативен јазик
морфосинтаксна типологија
морфосинтаксно порамнување
номинативно-акузативен јазик
ергативно-апсолутивен јазик
поделба на ергативност
австронезиско порамнување
активно-статичен јазик
тродолен јазик
номинативно-апсолутивен јазик
директно-спротивен јазик
синтаксен центар
улога тета
збороред
прирок-предмет
подмет-прирок-предмет
прирок-подмет-предмет
прирок-предмет-подмет
предмет-прирок
подмет-предмет-прирок
предмет-подмет-прирок
предмет-прирок-подмет
време-начин-место
место-начин-време

Поделба

уреди

Оваа класификација е поделена на:

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. Trips, Carola (2002). From OV to VO in early Middle English: Volume 60 of Linguistik aktuell - Issue 60 of Linguistik Artuell/Linguistics Today Series. John Benjamins Publishing Company. ISBN 90-272-2781-0.