Предмет-прирок-подмет

Предмет-прирок-подмет (меѓ. крат. OVS, од анг. object–verb–subject) е еден од видовите на зборореди во реченицата. Овој збороред е меѓу послабо застапените меѓу јазиците. Пример за ваков редослед е реченицата: „Јаболко јаде Томе.“

збороред македонски
пример
застапеност
кај јазиците[1][2]
јазици
SOV Томе писмо носи. 45%
 
хинди, јапонски, латински
SVO Томе носи писмо. 42%
 
македонски, англиски, кинески
VSO Носи Томе писмо. 9%
 
хебрејски, ирски, запотечки
VOS Носи писмо Томе. 3%
 
фиџиски, малгашки
OVS Писмо носи Томе. 1%
 
апалајски, тамилски
OSV Писмо Томе носи. 0% јамамадиски, вараоански
Јазична типологија
морфолошка типологија
изолативен јазик
синтетичен јазик
полисинтетичен јазик
флективен јазик
аглутинативен јазик
морфосинтаксна типологија
морфосинтаксно порамнување
номинативно-акузативен јазик
ергативно-апсолутивен јазик
поделба на ергативност
австронезиско порамнување
активно-статичен јазик
тродолен јазик
номинативно-апсолутивен јазик
директно-спротивен јазик
синтаксен центар
улога тета
збороред
прирок-предмет
подмет-прирок-предмет
прирок-подмет-предмет
прирок-предмет-подмет
предмет-прирок
подмет-предмет-прирок
предмет-подмет-прирок
предмет-прирок-подмет
време-начин-место
место-начин-време

Класификација

уреди

Овој збороред се нарекува „предмет-прирок-подмет“ бидејќи најчесто кај овие јазици на прво место се наоѓа предметот, кој е проследен од глаголот и лицето кое го врши дејството. Ваквиот редослед во македонскиот скоро и да не се користи. Јазици кои го користат овој редослед се тамилскиот јазик, ураринскиот, хишкарјанскиот и други.

Наводи

уреди
  1. Introducing English Linguistics International Student Edition by Charles F. Meyer
  2. Russell Tomlin, "Basic Word Order: Functional Principles", Croom Helm, London, 1986, page 22

Поврзано

уреди