Дел од темата
Христијанство

Христијански крст

Историја на христијанството
Исус од Назарет
Раѓање · Крстење
Распнување· Воскреснување
Велигден

Рано христијанство
Апостолите
Милански едикт · Екуменски совет

Среден век
Голем раскол
Крстоносни војни
Реформација

Свето Тројство
Господ-Отецот
Христос-Синот
Светиот Дух

Христијанска теологија
Црква
Христијанско богослужение
Божествена благодат · Спасение
Проповед на планината
Десет Божји заповеди

Библијата
Стар завет
Нов завет
Апокрифи

Христијански звања

Католицизам
Римокатолицизам · Англикализам
Независни· Стар католизам

Источно христијанство
Православие · Древноисточни цркви
Асирска црква на Истокот

Протестантство
Лутеранство · Калвинизам · Методизам
Анабаптизам · Баптизам · Адвентизам
Евангелизам · Свето движење
Пентекостализам

Антитринитаризам
Јеховини сведоци
Движење за подоцнежните светци
Унитаријанство
Христоделфијани
Единствен пентекостализам

Ное (народно: Дедо Ное) — пророк од Стариот завет еден од подалечните потомци на Адам и Ева. Ное бил праведен и непорочен човек во своето време. Тој секогаш одел со Господ. Нему му се родиле три сина: Сим, Хам и Јафет.

Потопот, Гистав Доре, 1832-1883. Од илустрираната Библија, 1865.

Господ видел дека развратот на човекот бил голем и дека сите мисли на неговото срце секогаш биле лоши. Господ зажалил што го создал човекот и решил да ги истреби луѓето од Земјата. Му рекол на Ное да си направи кораб висок триесет лакти, а широк педесет. Во коработ да земе од сè што е живо од сè по едно суштество женско и машко. Рекол дека на земјата ќе фати голема поплава и ќе изумри сè што е живо и сè што се наоѓа на Земјата во тој момент.

Како што му нареди Господ, Ное така стори. Му рекол да влезе во коработ тој и неговата фамилија зашто него го нашол праведен од човечкиот род. За четириесет дена и четириесет ноќи ќе врне дожд и сè ќе истреби од Земјата. Во седмиот ден дошол потопот. Во тој ден во вториот месец на седумнаесеттиот ден, кога на Ное му била шестотата година од неговиот живот, во истиот ден се отвориле сите небесни брани и почнало да врне дожд четириесет дена и четириесет ноќи.

Надворешни врски

уреди