Унитарноста, низ историјата ги обележувало сите оние верувања во единственоста на Бога, кои биле во спротивност со традиционалното христијанско верување во Троица (Татко, Син и Светиот Дух). Унитарците во минатото верувале во моралниот авторитет на Исус, но не во божествената природа на Исус.

Знакот на Здружение на унитарни универзалисти во Рочестер, Минесота. Унитаризмот во областа што зборува англиски во голема мера се разви во плуралистичко либерално религиозно движење, задржувајќи ја својата единственост во континентална Европа и на други места.

Со векови, унитарците честопати се одликувале со слободоумност и несогласување, постепено развивајќи ги своите верувања во насока на слобода, толеранција, рационализам и хуманизам.

Во денешниот свет, многу унитарни цркви и здруженија припаѓаат на Меѓународниот совет на унитарноста и универзалистите. Во Соединетите држави, многу унитарни припаѓаат на Унитарниот универзализам или УУ, што означува институционално соединување на унитарноста и универзализмот. Денес, многу унитарни универзалисти не се сметаат себеси за христијани, иако имаат верувања прилично слични на традиционалното христијанство.