Математичка константа

Математичка константа (математичка постојана) — посебен број (обично реален) кој е на извесен начин „значајно интересен“.[1] Константите се присутни во разни математички полиња, а некои од нив, како e и π се мошне застапени во најразлични гранки како геометријата, теоријата на броевите и математичката анализа.

Ојлеров број (e). Експоненцијалниот раст опишува многу физички појави во природата.

Не постои формален начин да се определи што значи една костанта да биде „интересна“ и „природна“. Некои константи се позначајни од историски причини отколку поради нивните математички својства. Најзастапените се определени на голем број децимални места.

Сите математички константи се определиви и најчесто пресмеливи броеви (значаен исклучок е Хајтиновата константа).

Некои позастапени математички константи уреди

Кратенки:

R – рационален број, I – ирационален број (алгебарски или трансцендентен), A – алгебарски број (ирационален), T - трансцендентен број (ирационален)
Опш – Општа, ТБр – теорија на броевите, ТХа – теорија на хаосот, Ком – комбинаторика, Инф – теорија на информациите, Ана – математичка анализа
Симбол Вредност Назив Област В Утврдена Бр. на познати цифри
0
= 0 нула Опш Р ~ VII–V век п.н.е.
1
= 1 нден, единство Опш Р
i
=   имагинарна единица Опш, Ана А
 
≈ 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 пи, Архимедова константа, Лудолфов број Опш, Ана Т ~ 2000 п.н.е. 10 000 000 000 000[2]
e
≈ 2,71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 Неперова константа или Ојлеров број - основа на природен логаритам Опш, Ана Т 1618 100 000 000 000
2
≈ 1,41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807 Питагорина константа, квадратен корен од 2 Опш А ~ 800 п.н.е. 137 438 953 444
3
≈ 1,73205 08075 68877 29352 74463 41505 87236 Теодорова константа, квадратен корен од 3 Опш А ~ 800 п.н.е.
5
≈ 2,23606 79774 99789 69640 91736 68731 27623 квадратен корен од 5 Опш А ~ 800 п.н.е. 1 000 000
 
≈ 0,57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243 Ојлер–Маскерониева константа Опш, ТБр 1735 14 922 244 771
 
≈ 1,61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 златен пресек Опш А III век п.н.е. 100 000 000 000
 
≈ 1,32471 79572 44746 02596 09088 54478 09734 пластична константа ТБр А 1928
 *
≈ 0,70258 Ембри–Трефетенова константа ТБр
 
≈ 4,66920 16091 02990 67185 32038 20466 20161 Фајгенбаумова константа ТХа 1975
 
≈ 2,50290 78750 95892 82228 39028 73218 21578 Фајгенбаумова константа ТХа
C2
≈ 0,66016 18158 46869 57392 78121 10014 55577 константа на прости двојки ТБр 5 020
M1
≈ 0,26149 72128 47642 78375 54268 38608 69585 Мајсел–Мертенсова константа ТБр 1866
1874
8 010
B2
≈ 1,90216 05823 Брунова константа за прости двојки ТБр 1919 10
B4
≈ 0,87058 83800 Брунова константа за прости четворки ТБр
 
≥ –2,7 • 10−9 де Брен–Њуманова константа ТБр 1950? нема
K
≈ 0,91596 55941 77219 01505 46035 14932 38411 Каталанова константа Ком 15 510 000 000
K
≈ 0,76422 36535 89220 66299 06987 31250 09232 Ландау–Рамануџанова константа ТБр 30 010
K
≈ 1,13198 824 Вишванатова константа ТБр 8
L
= 1 Лежандрова константа ТБр Р
 
≈ 1,45136 92348 83381 05028 39684 85892 02744 Рамануџан–Золднерова константа ТБр 75 500
EB
≈ 1,60669 51524 15291 76378 33015 23190 92458 Ердеш–Борвајова константа ТБр И
 
≈ 0,28016 94990 23869 13303 Бернштајнова константа[3] Ана
 
≈ 0,30366 30028 98732 65859 74481 21901 55623 Гаус–Кузмин–Вирзингова константа Ком 1974 385
 
≈ 0,35323 63718 54995 98454 Хафнер–Сарнак–Мекарлиева константа ТБр 1993
 ,  
≈ 0,62432 99885 43550 87099 29363 83100 83724 Голомб–Дикманова константа Ком, ТБр 1930
1964
≈ 0,64341 05463 Канова константа Т 1891 4000
≈ 0,66274 34193 49181 58097 47420 97109 25290 Лапласова граница
≈ 0,80939 40205 Алади–Гринстедова константа[4] ТБр
 
≈ 1,09868 58055 Ленѓелова константа[5] Ком 1992
≈ 3,27582 29187 21811 15978 76818 82453 84386 Левиева константа ТБр
 
≈ 1,20205 69031 59594 28539 97381 61511 44999 Апериева константа И 1979 15 510 000 000
 
≈ 1,30637 78838 63080 69046 86144 92602 60571 Милсова константа ТБр 1947 6850
≈ 1,45607 49485 82689 67139 95953 51116 54356 Бекхаусова константа[6]
≈ 1,46707 80794 Портерова константа[7] ТБр 1975
≈ 1,53960 07178 Либова квадратна ледена константа[8] Ком 1967
≈ 1,70521 11401 05367 76428 85514 53434 50816 Нивенова константа ТБр 1969
K
≈ 2,58498 17595 79253 21706 58935 87383 17116 Серпинскиева константа
≈ 2,68545 20010 65306 44530 97148 35481 79569 Хинчинова константа ТБр 1934 7350
F
≈ 2,80777 02420 28519 36522 15011 86557 77293 Франзен-Робинсонова константа Ана
L
≈ 0,5 Ландауова константа Ана 1
P2
≈ 2,29558 71493 92638 07403 42980 49189 49039 универзална параболична константа Опш Т
Ω
≈ 0,56714 32904 09783 87299 99686 62210 35555 омега-константа Ана Т
MRB
≈ 0,187859 МРБ-константа ТБр 1999[9] 300 000 [10]

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. Ерик Вајсштајн. „Константа“. MathWorld. Посетено на 13 април 2011. (англиски)
  2. Рекорд во пресметката на бројот „пи“ (англиски)
  3. Бернштајнова константа“ од Ерик В. Вајсштајн — MathWorld (англиски)
  4. Алади-Гринстедова константа“ од Ерик В. Вајсштајн — MathWorld (англиски)
  5. Ленѓелова константа“ од Ерик В. Вајсштајн — MathWorld (англиски)
  6. Бекхаусова константа“ од Ерик В. Вајсштајн — MathWorld (англиски)
  7. Портерова константа“ од Ерик В. Вајсштајн — MathWorld (англиски)
  8. Либова квадратна ледена константа“ од Ерик В. Вајсштајн — MathWorld (англиски)
  9. Burns, Marvin R.; и др. (1999-01-11). „Original Post“. math2.org. Посетено на 10 јуни 2009. Надворешна врска во |publisher= (help)
  10. Burns, Marvin R.; Ерик Вајсштајн (1999-01-23). „A037077“. Sloane's OEIS. Посетено на 12 ноември 2011.

Надворешни врски уреди