Мала планетаастрономско тело во орбита околу Сонцето и не претставува ни планета ниту пак комета.[lower-alpha 1] Мали планети можат да бидат џуџестите планети, астероидите, тројанци, кентауриди, тела од Кајперовиот Појас, и други заднептунски тела.[1] Од 2016 година, се архивирани орбитите на 709.706 мали планети од страна на Центарот за мали планети, 469.275 од тие добиле постојани броеви

Ојлеров дијаграм на кој се прикажани видовите на тела во Сончевиот Систем.