Лукино Висконти

Лукино Висконти (2 ноември 1906 - 17 март 1976), италијански филмски режисер, сценарист, еден од зачетниците на неореалистичката филмска школа.

Лукино Висконти

Познати се неговите филмови: „Земјата трепери“, „Роко и неговите браќа“, „Смрт во Венеција“ и „Гепард“.