Сценарист

писател на дејства во телевисиски и драмски дела

Сценаристи се луѓе кои ги пишуваат сцеанаријата од кои филмовите и телевизиските серии се направени.

Има многу сценаристи кои пишуваат сценарија самостално без да бидат платени или тие сценарија да бидат порачани од некого. Откако ќе бидат завршени тие се издаваат и ако некој режисер сака да ги купи може да ги купи и да си направи филм од нив. Ваквиот вид на сценарија и сценаристи е многу чест.