Биографија или животопис - опис на животот на некоја личност.[1][2] Поимот биографија (грчки bios = жив, живот + graphos = пишува), се одомаќинил во речиси сите европски јазици. Означува животопис, или опис на нечиј животен пат. Слично како што на латински е Curiculum Vitae - текот на животот.

Биографија е литературно-документарна творба создадена врз основа на веродостојни документи и податоци за животот и работата на некоја личност.

  • Автобиографија - сопствена биографија, опис на сопствениот живот, сопствен животопис.

НаводиУреди

  1. „биографија“ — Дигитален речник на македонскиот јазик
  2. „животопис“ — Дигитален речник на македонскиот јазик