Биографија или животопис — опис на животот на некоја личност.[1][2] Поимот биографија (грчки bios = жив, живот + graphos = пишува), се одомаќинил во речиси сите европски јазици. Означува животопис, или опис на нечиј животен пат. Соодветниот збор на латински е Curiculum Vitae — текот на животот. Биографијата е литературно-документарна творба создадена врз основа на веродостојни документи и податоци за животот и работата на некоја личност. Автобиографија е сопствена биографија, опис на сопствениот живот, сопствен животопис.

Ајнхард како писар на животописот на Карло Велики.

Биографијата како тема во уметноста Уреди

Наводи Уреди