Лозански договор

мировен договор помеѓу Турција и сојузничките сили по Првата светска војна

Лозанскиот мир бил во 1923 година. Мировен договор помеѓу Република Турција и од другата страна коалицијата на Антантата. Потпишан бил на 24 јули 1923 во градот Лозана, Швајцарија, на конференцијата која била одржана од 20 ноември 1922 до 24 јули 1923 година. По што биле извршени и територијални поправки (Турција и била вратена источна Тракија со Едрене и Анадолија со Измир). Со тоа Турција ги добила денешните граници.

Турската делегација по потпишувањето на договорот, предводена од Мустафа Исмет Инени (во средина)

Кралството СХС не го потпишал Лозанскиот договор. Тие со Турција потпишале посебен мировен договор.