Кралски академии во Шведска

Кралските академии се независни организации, основани со кралска наредба со цел да се развиваат уметностите, културата и науката во Шведска. Шведската академија и Академијата на науките се надлежни за избирање на добитниците на Нобеловата награда за литература, физика, хемија и економија. Групата академии опфаќа и неколку научни друштва, од кои три имаат добиено кралска повелба во текот на XVIII век.

Поради нивната научно-образовна дејност, академиите имаат ограничена даночна одговорност, дури и за приходите добиени од работење со нивните недвижности.[1]

Во мај 2011 Кралската академија на науките ја основала Шведската младинска академија за млади научници и истражувачи.[2]

Уметност и култураУреди

НаукаУреди

Воена наукаУреди

Друштва со кралска повелбаУреди

НаводиУреди

  1. Данок на приходи (1999:1229) 7 глава. 16 § - Законски одредби на Шведска - Парламент на Шведска (шведски)
  2. Шведска младинска академија - Кралска академија на науките (англиски)