Кралско научно-книжевно друштво во Гетеборг

Кралско научно-книжевно друштво во Гетеборг (швед. Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg) е една од кралските академии во Шведска. Основана е во 1760-тите во Гетеборг. Во 1778 добила кралска повелба од кралот Густав III.