Отвори го главното мени

Лозанскиот мир бил во 1923 година. Мировен договор помеѓу Република Турција и од другата страна коалицијата на Антанта. Потпишан бил на 24 јули 1923 во градот Лозана, на конференцијата која била одржана од 20 ноември 1922-до 24 јули 1923 година. По што биле извршени и територијални поправки (Турција и била вратена источна Тракија со Едрене и Анадолија со Измир). Со тоа Турција ги добила денешните граници.

Кралството СХС не го потпишал Лозанскиот договор. Тие со Турција потпишале посебен мировен договор.