Владимир Брезовски

д-р Владимир Брезовски (19 октомври 1924 - 6 јануари 1983) бил истакнат македонски историчар, автор на стотина трудови, научен советник во Институтот за национална историја во Скопје. Најпознат е како долгогодишен раководител на Одделението за документација на Институтот за национална историја.