Отвори го главното мени
Римската империја во времето на Адријан (владеел 117-38), ја покажува локацијата на Бургундската германска група, кои се населиле во регионот помеѓу Средна Одра и Долна Висла во Полска

Бургундите се германско племе кое потекнува од jужна Норвешка. Во текот на 2 век п.н.е. тие започнале да се населуваат јужно од нивните територии, најверојатно на островот Борнхолм. Во текот на 1 век и 2 век, тие се населиле во областа пoмеѓу реките Средна Одра и Долна Висла. Во 3 век, под притисок на Гепидите, се упатиле на југозапад кон река Мајна. Овде за прв пат се соочиле со Римската империја. За прв пат конфликтот се случил во времето на императорот Проб. Во текот на следниот век, тие се придвижиле и стигнале до местото каде реката Мајна се влива во реката Рајна, потчинувајќи ги Алеманите. Од друга страна, Римјаните се обидиле тоа да го искористат. Валентинијан I (364-375) склучил сојуз со Бургундите и ги вклучил против Алеманите во околу 370 година.

Во 407 година Вандалите, Алеманите и Свевите навлегле во Галија. Така, Бургундите на чело со Гундахар го зазеле Мајнц и заедно со аланите навлегле во Галија давајќи подршка на Јовин, кој се објавил против римскиот цар Хонориј. Во 413 година, тие биле признаени од страна на Западната Римска империја за федералци и добиле територија во регионот на Вормс. Тогаш, тие го примиле и христијанството.

Бургундите говореле на бургундски јазик за кој денес постојат мошне оскудни сознанија.