Бановина е административно-територијална единица во времето на Кралството Југославија. На чело на бановината бил посавем бан, именуван од кралот, по предлог од Министерскиот совет, со мандат од 4 години.

Кралство Југославија со бановините од (19291939)

Поврзано

уреди