Бановина е административно-територијална единица во времето на Kралството Jугославија. На чело на бановината бил посавем бан, именуван од кралот, по предлог од Министерскиот совет, со мандат од 4 години.

ПоврзаноУреди