Апсолутна монархија

Апсолутна монархија или апсолутизам — монархичка форма на управување, при што целата власт во земјата (законодавна, извршна, судска, a понекогаш и духовната власт), de facto и de jure, е фокусирана во рацете на монархот. Во апсолутната монархија, монархот ја спроведува извршната власт заедно со влада, а законодавната - со користење на различни законодавни органи (изборни или назначени). Во Апсолутна монархија нема ограничувања на власта на монархот. Според официјалната доктрина на апсолутната монархија власта на монархот има божествено потекло [1] и во некои земји, монархот не само световното туку весрко лице. Такви држави се нарекуваат теократски монархии - на пример, Ватикан и Саудиска Арабија.

Државни уредувања

Дел од темата Политика

Непосредна демократија
Претставничка демократија
Апсолутна монархија
Уставна монархија
Мешовито управување
Уставна република
Уставна република со елементи на непосредна демократија
Парламентарна република
Социјалистичка република
Капиталистичка република
Портал Политика · уреди

Извори

уреди
  1. Bouwsma, William J., in Kimmel, Michael S. Absolutism and Its Discontents: State and Society in Seventeenth-Century France and England. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1988, 15