Отвори го главното мени

Непосредната демократија или директна демократија[1] — облик на политичка организација на општеството, во која главните одлуки се донесуваат или применуваат непосредно од граѓаните. При директното остварување на власта од народот може да биде во општонационален и локален размер, во различни форми за прифаќање на решенијата од самото население од јавен и локален карактер, а најчестиот начин е свикување на референдум. Како еден од главните предуслови за добро функционирање на директната демократија се наведува граѓанското општество.

Државни уредувања

Дел од серијалот Политика

Непосредна демократија
Репрезентативна демократија
Апсолутна монархија
Уставна монархија
Мешовито управување
Уставна република
Парламентарна република
Социјалистичка република
Капиталистичка република
Портал Политика · уреди

ИзвориУреди

  1. A. Democracy in World Book Encyclopedia, World Book Inc., 2006. B. Pure democracy entry in Merriam-Webster Dictionary. C. Pure democracy entry in American Heritage Dictionary"