Плутократија (на грчки: πλουτος - богатство, κράτος - управување) или плутархија е форма на државно управување, при што одлуките на владата не се засноваат на мислењето на народот, туку од влијателен круг луѓе на високото општество, составен од богати луѓе. Ова создава длабоко социјално нееднаквост и ниска социјална подвижност. Во антиката во однос на Картагина, терминот е многу често користен, но во сегашноста, се споменува ретко.

Државни уредувања

Дел од темата Политика

Непосредна демократија
Претставничка демократија
Апсолутна монархија
Уставна монархија
Мешовито управување
Уставна република
Уставна република со елементи на непосредна демократија
Парламентарна република
Социјалистичка република
Капиталистичка република
Портал Политика · уреди

Извори уреди