Монарх

личност на чело на монархијата

Монарх — име за лице кое како владетел на држава управува доживотно со државата врз основа на законот за наследство. Државите на чело е монарх се нарекуваат монархии. Монархот мора да биде приврзан кон црквата и религијата за да биде крунисан за император или крал на една држава.

Сите суверени на светот, 1879.

Надворешни врски уреди