1955 во архитектурата

во Варшава]]

Години во архитектурата
Поврзани теми од периодот
Палата на културата и науката

1955 година во архитектурата содржи некои значајни настани.

Настани уреди