Шумадија и Западна Србија

Шумадија и Западна Србија е еден од петте статистички региони на Србија. Регионот беше формиран во 2010 година. Има население од 2,031,697.

Карта на статистичките региони во Србија.

Окрузи

уреди
Округ Површина (км2) Население
(Попис 2011)
Седиште
Мачва 3,264 298,931 Шабац
Колубара 2,474 174,513 Валево
Моравица 3,016 212,603 Чачак
Златибор 6,142 286,549 Ужице
Шумадија 2,387 293,308 Крагуевац
Поморавје 2,614 214,536 Јагодина
Рашка 3,922 309,258 Кралево
Расина 2,664 241,999 Крушевац
Извор: Статистичко биро на Србија

Градови

уреди
Град Население
Крагуевац 179,417
Крушевац 128,752
Кралево 125,488
Шабац 115,884
Чачак 115,337
Нови Пазар 100,410
Валево 90,312
Лозница 84,925
Ужице 78,040
Јагодина 71,852
Параќин 54,242
Аранѓеловац 46,225
Горен Милановац 44,406
Трстеник 42,966