Чудотворен кавал

Чудотворен кавал е збирка раскази на македонскиот писател Ванчо Николески, првобитно објавена во 1952 година.

Технички податоциУреди

Во 1993 година, збирката "Чудотворен кавал" била издадена од здружените издавачи "Мисла", "Наша книга", "Детска радост", "Култура" и "Македонска книга", како лектира за IV одделение според наставниот план и програма за основните училишта во Република Македонија. Ова издание на книгата било испечатено во НИП Нова Македонија, РЕ Печатница. Изборот на расказите го извршил Тодор Чаловски, ликовното и графичкото уредување го извршил Димче Исаиловски, а корицата и илустрациите биле дело на Жарко Туниќ. Книгата има 63 страници, со обем од 21 сантиметри.[1]

СодржинаУреди

Збирката ги содржи следниве раскази:[1]

НаводиУреди

  1. 1,0 1,1 Ванчо Николески, Чудотворен кавал, Мисла, Наша книга, Детска радост, Култура, Македонска книга, Скопје, 1993.