Ублажување на климатските промени

Ублажување на климатските промени (или декарбонизација) е акција за ограничување на стакленички гасови во атмосферата кои предизвикуваат климатски промени. Емисиите на стакленички гасови првенствено се предизвикани од луѓето кои согоруваат фосилни горива како јаглен, нафта и природен гас. Укинувањето на употребата на фосилни горива може да се случи со зачувување на енергијата и замена на фосилните горива со чисти извори на енергија, како што се ветерот, водата, соларната и нуклеарната енергија. Секундарните стратегии за ублажување вклучуваат промени во користењето на земјиштето и отстранување на јаглерод диоксид (CO2) од атмосферата. Владите ветуваат дека ќе ги намалат емисиите на стакленички гасови.[1]

Сончевата енергија и енергијата на ветерот имаат најголем потенцијал за замена на фосилните горива по најниска цена во споредба со другите опции.[2] Достапноста на сонце и ветер е променлива и може да бара надградба на електричната мрежа, како што е користење на пренос на електрична енергија на долги растојанија за да се групира опсегот на извори на енергија.[3] Складирањето енергија може да се користи и за изедначување на излезната моќност, а управувањето со побарувачката може да ја ограничи употребата на енергија кога производството на енергија е мало. Чисто произведената електрична енергија обично може да ги замени фосилните горива за напојување на транспортот, греењето на зградите и водење индустриски процеси. Одредени процеси потешко се декарбонизираат, како што се воздушниот сообраќај и производството на цемент. Зафаќањето и складирањето на јаглерод (CCS) може да биде опција за намалување на нето емисиите во овие околности, иако електраните со фосилни горива со технологија CCS сè уште не се покажале економични.[4]

Промените на човековото користење на земјиштето, како што се земјоделството и уништувањето на шумите, предизвикуваат околу 1/4 од климатските промени. Овие промени влијаат врз тоа колку CO2 се апсорбира од растителната материја, и колку органска материја се распаѓа или согорува за да се ослободи CO2. Овие промени се дел од брзиот јаглероден циклус, додека фосилните горива ослободуваат CO2 кој бил закопан под земја како дел од бавниот јаглероден циклус. Метанот е краткотраен стакленички гас кој се произведува со распаѓање на органска материја, како и со екстракција на фосилните горива. Промените на користењето на земјиштето исто така може да влијаат врз обрасците на врнежите и на рефлексивноста на површината на Земјата. Можно е да се намалат емисиите од земјоделството со намалување на отпадот од храна, префрлување на повеќе растителна исхрана (исто така наречена диета со ниска содржина на јаглерод) и со подобрување на земјоделските процеси.[5]

Различни политики можат да поттикнат ублажување на климатските промени. Воспоставени се системи за одредување на цените на јаглеродот кои или ги оданочуваат емисиите на јаглерод или ги ограничуваат. Субвенциите за фосилни горива може да се елиминираат во корист на субвенциите за чиста енергија и понудени стимулации за инсталирање мерки за енергетска ефикасност или префрлување на извори на електрична енергија.[6] Друго прашање е надминување на еколошките приговори при изградба на нови чисти извори на енергија и правење модификации на мрежата. Сегашните политики се недоволни, бидејќи сепак би резултирале со глобално затоплување од околу 2,7°C до 2100 година.[7] Ова затоплување е значително над целта на Парискиот договор од 2015 година за ограничување на глобалното затоплување на многу под 2°C и по можност до 1,5°C.[8][9]

Нискојаглеродна енергија

уреди
 
Сончевата централа Андасол од 150 MW е комерцијална параболична соларна термоцентрала, лоцирана во Шпанија. Фабриката Андасол користи резервоари со стопена сол за складирање на сончевата енергија за да може да продолжи да произведува електрична енергија 7,5 часа откако сонцето ќе престане да грее.[10]

Ветерот и сонцето можат да обезбедат големи количества на енергија со ниска содржина на јаглерод по конкурентни производствени трошоци.[11] Се проценува дека овие две опции за ублажување имаат најголем потенцијал за намалување на емисиите пред 2030 година по ниска цена.[2] :43Соларните фотоволтаици станаа најевтиниот начин за производство на електрична енергија во многу региони во светот.[12] Растот на фотоволтаиците е блиску до експоненцијален. Тој се удвојува на секои три години од 1990-тите години наваму.[13][14]

 
Паркот на ветерот Шефердс Флет со капацитет од 845 мегавати (MW), е фарма на ветер во американската држава Орегон, секоја турбина е генератор на електрична енергија од 2 или 2,5 MW.

Регионите во повисоките северни и јужни географски широчини имаат најголем потенцијал за ветерна енергија.[15] Морските ветерни електрани се поскапи. Во повеќето региони, производството на енергија од ветер е поголемо во зима, и поради ова, комбинациите на енергија од ветер и сончева енергија доведуваат до подобро избалансирани системи.[16]

 
Браната Три клисури со капацитет од 22.500 MW во Народна Република Кина, е најголемата хидроцентрала во светот

Други добро воспоставени обновливи облици на енергија вклучуваат хидроенергија, биоенергија и геотермална енергија.

 • Хидроелектричната енергија е електрична енергија произведена од хидроенергијата и игра водечка улога во земји како Бразил, Норвешка и Кина.[17] Но постојат географски граници и еколошки прашања.[18] Моќта на плимата може да се користи во крајбрежните региони.
 • Биоенергијата може да обезбеди енергија за електрична енергија, топлина и транспорт. Биоенергијата, особено биогасот, може да обезбеди производство на електрична енергија што може да се испрати.[19] Додека согорувањето на биомаса добиена од растително потекло ослободува CO2, растенијата го повлекуваат CO2 од атмосферата додека растат. Технологиите за производство, транспорт и преработка на гориво имаат значително влијание врз емисиите на животниот циклус на горивото.[20] На пример, авијацијата почнува да користи обновливи биогорива.[21]
 • Геотермална енергија е електрична енергија чие производство моментално се користи во 26 земји.[22][23] Геотермалното греење се користи во 70 земји.[24]

Нуклеарната енергија би можела да ги надополни обновливите извори за електрична енергија.[25] Од друга страна, еколошките и безбедносните ризици би можеле да ги надминат придобивките.[26][27][28]

Замена на јаглен со природен гас

уреди

Замена на јагленот со природен гас има предност, бидејќи иако природниот гас дава околу 40 пати повеќе стакленички гасови во споредба со ветерот или нуклеарната енергија, сепак испушта многу помалку од јагленот.

Намалување на побарувачката

уреди

Владините политики може да ги поддржат или попречат опциите за ублажување на побарувачката. На пример, јавната политика може да промовира концепти на циркуларна економија кои би го поддржале ублажувањето на климатските промени.[29] :5–6 Намалувањето на емисиите на стакленички гасови е поврзано со економијата на споделување.

Се води дебата за поврзаноста на економскиот раст и емисиите. Се чини дека економскиот раст повеќе не мора да значи повисоки емисии.[30][31]

Промени во животниот стил

уреди

Индивидуалните активности за климатските промени може да вклучуваат лични избори во многу области. Тие вклучуваат исхрана, патување, употреба на енергија во домаќинството, потрошувачка на стоки и услуги и големината на семејството. Луѓето кои сакаат да го намалат својот јаглероден отпечаток можат да: избегнат често летање или користење на автомобили на бензин, да јадат главно растителна храна, да имаат помалку деца,[32][33] да користат облека и електрични производи подолго време,[34] и друго.[35][36] Се смета дека на оние со пониски приходи им е потешко да ги направат овие промени. Тоа е затоа што изборите како автомобили на електричен погон можеби не се достапни секому. Прекумерната потрошувачка е повеќе виновна за климатските промени отколку за зголемувањето на населението.[37] Животниот стил со висока потрошувачка има поголемо влијание врз животната средина, при што најбогатите 10% од луѓето испуштаат околу половина од вкупните емисии од начинот на живот.[38][39]

 
Шума

Пошумувањето е стратегија за ублажување, бидејќи шумите кои пораснале во напуштено земјиште се покажало дека имаат помал биодиверзитет од оригиналните стари шуми. Оригиналните шуми складираат 60% повеќе јаглерод од овие нови шуми.[40]

Пошумувањето е подигање дрвја каде што претходно ги немало. Но, ова не е алтернатива за агресивното намалување на емисиите.[41] Тоа е затоа што насадите би требало да бидат толку големи, што би ги елиминирале повеќето природни екосистеми или би го намалиле производството на храна.[42] Еден пример е кампањата за трилиони дрвја.[43][44]

 
Се тврди дека помагањето на постоечките корени и трупците повторно да порастат дури и во долги обезшумени области е поефикасно од садењето дрвја. Недостигот на законска сопственост на дрвјата од страна на локалното население е најголемата пречка што го спречува повторното растење.[45][46]

Постојат многу мерки за зголемување на јаглеродот во почвата.[47]

Методите кои ја подобруваат секвестрацијата на јаглеродот во почвата вклучуваат земјоделство без обработување, мулчирање на остатоци и ротација на културите. Органското земјоделство повеќе ги користи овие техники отколку конвенционалното земјоделство.[48][49] Бидејќи само 5% од обработливото земјиште во САД моментално користи мулчирање без обработување, постои голем потенцијал за секвестрација на јаглерод.[50][51]

Реставрацијата на мочуриштата е важна мерка за ублажување на климатските промени. Мочуриштата извршуваат две важни функции во однос на климатските промени: можат да го заробат јаглеродот, претворајќи го јаглеродниот диоксид во цврст растителен материјал преку фотосинтеза, и исто така ја складираат и регулираат водата.[52][53] Мочуриштата складираат околу 45 милиони тони јаглерод годишно на глобално ниво.[54]

Некои опции се фокусираат на јаглеродот што можат да го складираат океанските резервоари. Тие вклучуваат оплодување на океаните, подобрување на алкалноста на океаните или зголемено атмосферско влијание.[55] :12–36 Методите базирани врз океанот може да отстранат 1-100 гига тони CO2 годишно,[56] :TS-94 а трошоците се околу 40-500 американски долари по тон CO2. Повеќето од овие опции исто така би можеле да помогнат да се намали закиселувањето на океаните.

Други методи за складирање на CO2

уреди
 
Шематски прикажани и копнени и геолошки секвестрации на емисиите на јаглерод диоксид од голем точен извор, на пример согорување на природен гас

Покрај традиционалните копнени методи за отстранување на јаглерод диоксид (CO2) од воздухот, други технологии се во развој. Овие би можеле да ги намалат емисиите на CO2 и да ги намалат постојните нивоа на CO2 во атмосферата. Складирањето на јаглеродот (CCS) е метод за ублажување на климатските промени со зафаќање на CO2 од големи извори, како што се фабриките за цемент или централите на биомаса. Потоа безбедно се складира наместо да се испушти во атмосферата.

Згради

уреди
 
Надворешна единица на топлинска пумпа со извор на воздух

Топлинските пумпи ефикасно ги загреваат зградите и ги ладат со климатизација. Модерната топлинска пумпа обично транспортира околу три до пет пати повеќе топлинска енергија од потрошената електрична енергија. Износот зависи од коефициентот на перформанси и надворешната температура.[57]

Ладењето и климатизацијата сочинуваат околу 10% од глобалните емисии CO2 предизвикани од производството на енергија засновано врз фосилни горива и употребата на флуорирани гасови. Алтернативните системи за ладење, како што се дизајнот на зградата за пасивно ладење и пасивните дневни површини за ладење со радијација, може да ја намалат употребата на климатизацијата. Предградијата и градовите во топла и сушна клима може значително да ја намалат потрошувачката на енергија од ладењето со дневно радијативно ладење.[58]

Транспорт

уреди

Транспортот испушта 15% од емисиите ширум светот.[59] Зголемувањето на употребата на јавниот превоз, товарниот транспорт со ниска содржина на јаглерод и возењето велосипед се важни компоненти на транспортната декарбонизација.[60][61]

 
Електричен автобус со батерии во Монтреал

Светската банка им помага на земјите со пониски приходи да купат електрични автобуси. Нивната набавна цена е повисока од автобусите на дизел. Но, пониските трошоци за работа и подобрување на здравјето поради почист воздух може да ја надоместат оваа повисока цена.[62]

Помеѓу една четвртина и три четвртини од автомобилите на патиштата до 2050 година се предвидува да бидат електрични возила.[63] Водородот може да биде решение за тешки товарни камиони на долги релации, доколку батериите сами по себе се премногу тешки.[64]

Воздушен сообраќај

уреди

Млазните авиони придонесуваат за климатските промени со испуштање на јаглерод диоксид, азотни оксиди, контрали и честички. Нивното зрачење се проценува на 1,3-1,4 само на CO2, со исклучок на индуцираниот цирус облак. Во 2018 година, глобалните комерцијални операции генерирале 2,4% од сите емисии CO2.[65]

До 2020 година, емисиите во воздухопловството беа 70% повисоки отколку во 2005 година и тие би можеле да пораснат за 300% до 2050 година.[66]

Земјоделство, шумарство и користење на земјиштето

уреди

Речиси 20% од емисиите на стакленички гасови доаѓаат од секторот земјоделство и шумарство.[67] Мерките за ублажување во системот за храна може да се поделат во четири категории. Тоа се промени на страната на побарувачката, заштита на екосистемот, ублажување на фармите и ублажување во синџирите на снабдување. На страната на побарувачката, ограничувањето на отпадот од храна е ефикасен начин за намалување на емисиите на храна. Ефективни се и промените во исхраната што е помалку зависна од производи од животинско потекло, како што се диетите базирани на растенија.[5] :XXV

Индустрија

уреди

Индустријата е најголемиот емитувач на стакленички гасови кога се вклучени директните и индиректните емисии. Електрификацијата може да ги намали емисиите од индустријата. Зелениот водород може да игра голема улога во енергетски интензивните индустрии за кои електричната енергија не е опција. Понатамошните опции за ублажување ја вклучуваат индустријата за челик и цемент, која може да се префрли на помалку загадувачки производствен процес. Производите може да се направат со помалку материјал за да се намали интензитетот на емисијата, а индустриските процеси може да се направат поефикасни. Конечно, мерките за кружна економија ја намалуваат потребата од нови материјали. Ова исто така заштедува на емисиите што би биле ослободени од рударството за собирање на тие материјали.[5] :43

Придобивки

уреди

Придобивките од ублажувањето на климатските промени, кои често се нарекуваат и помошни придобивки, опишани се во студии што информираат дека пониските емисии на стакленички гасови доведуваат до подобар квалитет на воздухот и последователно позитивно влијаат врз здравјето на луѓето.[68][69] Опсегот на истражувањето за заеднички придобивки се прошири на неговите економски, социјални, еколошки и политички импликации.

Заедничките придобивки можат позитивно да влијаат врз вработувањето, индустрискиот развој, енергетската независност на државите и само-потрошувачката на енергија. Распоредувањето на обновливите извори на енергија може да поттикне можности за работа. Во зависност од земјата и сценариото за распоредување, замената на електраните на јаглен со обновлива енергија, може да го удвои бројот на работни места по просечен MW капацитет.[70] Инвестициите во обновливите извори на енергија, особено во сончевата и ветерната енергија, може да ја зголемат вредноста на производството.[71] Земјите кои се потпираат врз увоз на енергија, можат да ја подобрат својата енергетска независност и да обезбедат сигурност во снабдувањето со користење на обновливи извори. Националното производство на енергија од обновливи извори ја намалува побарувачката за увоз на фосилни горива што ја зголемува годишната економска заштеда.[72]

 
Велосипедите речиси немаат јаглероден отпечаток.[73]

Здравствените придобивки од ублажувањето на климатските промени се значајни. Потенцијалните мерки не само што можат да ги ублажат идните влијанија врз здравјето од климатските промени, туку и директно да го подобрат здравјето.[74] Ублажувањето на климатските промени е меѓусебно поврзано со различни здравствени придобивки, како што се оние од намаленото загадување на воздухот.[74] Загадувањето на воздухот генерирано со согорување на фосилни горива е и главен двигател на глобалното затоплување и причина за голем број годишни смртни случаи. Пристапот до урбаните зелени површини обезбедува придобивки и за менталното здравје.[75] :18 Зголемената употреба на зелена и сина инфраструктура може да го намали ефектот на урбаниот топлински остров. Ова го намалува топлотниот стрес кај луѓето.[56] :TS-66

Трошоци и финансирање

уреди

Неколку фактори влијаат врз проценките на трошоците за ублажување. Проценките на трошоците за ублажување за одредени региони зависат од количеството на емисии дозволени за тој регион во иднина, како и од времето на интервенциите.[76] :90

Наводи

уреди
 1. Rogelj, J.; Shindell, D.; Jiang, K.; Fifta, S.; и др. (2018). „Chapter 2: Mitigation Pathways Compatible with 1.5 °C in the Context of Sustainable Development“ (PDF). Global Warming of 1.5 °C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty (PDF).
 2. 2,0 2,1 IPCC (2022) Summary for policy makers in Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, United States
 3. Ram M., Bogdanov D., Aghahosseini A., Gulagi A., Oyewo A.S., Child M., Caldera U., Sadovskaia K., Farfan J., Barbosa LSNS., Fasihi M., Khalili S., Dalheimer B., Gruber G., Traber T., De Caluwe F., Fell H.-J., Breyer C. Global Energy System based on 100% Renewable Energy – Power, Heat, Transport and Desalination Sectors Архивирано на 1 април 2021 г.. Study by Lappeenranta University of Technology and Energy Watch Group, Lappeenranta, Berlin, March 2019.
 4. „Cement – Analysis“. IEA (англиски). Посетено на 24 November 2022.
 5. 5,0 5,1 5,2 United Nations Environment Programme (2022). Emissions Gap Report 2022: The Closing Window — Climate crisis calls for rapid transformation of societies. Nairobi.
 6. „Climate Change Performance Index“ (PDF). November 2022. Посетено на 16 November 2022.
 7. Ritchie, Hannah; Roser, Max; Rosado, Pablo (11 May 2020). „CO2 and Greenhouse Gas Emissions“. Our World in Data. Посетено на 27 August 2022.
 8. Harvey, Fiona (26 November 2019). „UN calls for push to cut greenhouse gas levels to avoid climate chaos“. The Guardian. Посетено на 27 November 2019.
 9. „Cut Global Emissions by 7.6 Percent Every Year for Next Decade to Meet 1.5°C Paris Target – UN Report“. United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations. Посетено на 27 November 2019.
 10. Cartlidge, Edwin (18 November 2011). „Saving for a rainy day“. Science. 334 (6058): 922–24. Bibcode:2011Sci...334..922C. doi:10.1126/science.334.6058.922. PMID 22096185.
 11. „Renewable power's growth is being turbocharged as countries seek to strengthen energy security“. IEA (англиски). 6 December 2022. Посетено на 8 December 2022. Utility-scale solar PV and onshore wind are the cheapest options for new electricity generation in a significant majority of countries worldwide.
 12. „Solar - Fuels & Technologies“. IEA (англиски). Посетено на 22 December 2022. utility-scale solar PV is the least costly option for new electricity generation in a significant majority of countries worldwide
 13. Jaeger, Joel (20 September 2021). „Explaining the Exponential Growth of Renewable Energy“ (англиски).
 14. Wanner, Brent (6 February 2019). „Is exponential growth of solar PV the obvious conclusion?“. IEA. Посетено на 30 December 2022.
 15. „Global Wind Atlas“. DTU Technical University of Denmark. Архивирано од изворникот на 24 February 2020. Посетено на 28 March 2020.
 16. Nyenah, Emmanuel; Sterl, Sebastian; Thiery, Wim (1 May 2022). „Pieces of a puzzle: solar-wind power synergies on seasonal and diurnal timescales tend to be excellent worldwide“. Environmental Research Communications. 4 (5): 055011. Bibcode:2022ERCom...4e5011N. doi:10.1088/2515-7620/ac71fb. ISSN 2515-7620.
 17. „BP Statistical Review 2019“ (PDF). Посетено на 28 March 2020.
 18. „Large hydropower dams not sustainable in the developing world“. BBC News. 5 November 2018. Посетено на 27 March 2020.
 19. „From baseload to peak“ (PDF). IRENA. Посетено на 27 March 2020.
 20. „Biomass – Carbon sink or carbon sinner“ (PDF). UK environment agency. Архивирано од изворникот (PDF) на 28 March 2020. Посетено на 27 March 2020.
 21. „Virgin Atlantic purchases 10 million gallons of SAF from Gevo“. Biofuels International Magazine (англиски). 7 December 2022. Посетено на 22 December 2022.
 22. Geothermal Energy Association. Geothermal Energy: International Market Update May 2010, p. 4-6.
 23. Bassam, Nasir El; Maegaard, Preben; Schlichting, Marcia (2013). Distributed Renewable Energies for Off-Grid Communities: Strategies and Technologies Toward Achieving Sustainability in Energy Generation and Supply (англиски). Newnes. стр. 187. ISBN 978-0-12-397178-4.
 24. Moomaw, W., P. Burgherr, G. Heath, M. Lenzen, J. Nyboer, A. Verbruggen, 2011: Annex II: Methodology. In IPCC: Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (ref. page 10)
 25. „Climate Change and Nuclear Power 2022“. www.iaea.org (англиски). 19 August 2020. Посетено на 1 January 2023.
 26. „World Nuclear Waste Report“. Посетено на 25 October 2021.
 27. Smith, Brice. „Insurmountable Risks: The Dangers of Using Nuclear Power to Combat Global Climate Change – Institute for Energy and Environmental Research“ (англиски). Посетено на 24 November 2021.
 28. Prăvălie, Remus; Bandoc, Georgeta (2018). „Nuclear energy: Between global electricity demand, worldwide decarbonisation imperativeness, and planetary environmental implications“. Journal of Environmental Management (англиски). 209: 81–92. doi:10.1016/j.jenvman.2017.12.043. PMID 29287177.
 29. Patrick Devine-Wright, Julio Diaz-José, Frank Geels, Arnulf Grubler, Nadia Maïzi, Eric Masanet, Yacob Mulugetta, Chioma Daisy Onyige-Ebeniro, Patricia E. Perkins, Alessandro Sanches Pereira, Elke Ursula Weber (2022) Chapter 5: Demand, services and social aspects of mitigation in Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, United States
 30. „Economic growth no longer means higher carbon emissions“. The Economist. ISSN 0013-0613. Посетено на 28 December 2022.
 31. „2021-2022 EIB Climate Survey, part 3 of 3: The economic and social impact of the green transition“. EIB.org (англиски). Посетено на 4 April 2022.
 32. Wolf, C.; Ripple, W.J.; Crist, E. (2021). „Human population, social justice, and climate policy“. Sustainability Science. 16 (5): 1753–1756. Bibcode:2021SuSc...16.1753W. doi:10.1007/s11625-021-00951-w.
 33. Crist, Eileen; Ripple, William J.; Ehrlich, Paul R.; Rees, William E.; Wolf, Christopher (2022). „Scientists' warning on population“ (PDF). Science of the Total Environment. 845: 157166. Bibcode:2022ScTEn.845o7166C. doi:10.1016/j.scitotenv.2022.157166. PMID 35803428 Проверете ја вредноста |pmid= (help). Our first action call is a direct, global appeal to all women and men to choose none or at most one child. Individuals, especially if they aspire to large families, may pursue adoption, which is a desirable and compassionate choice for children who are here and need to be cared for.
 34. „Six key lifestyle changes can help avert the climate crisis, study finds“. the Guardian (англиски). 7 March 2022. Посетено на 7 March 2022.
 35. Adcock, Bronwyn (2022). „Electric Monaros and hotted-up skateboards : the 'genius' who wants to electrify our world“. the Guardian (англиски). Посетено на 6 February 2022.
 36. Ripple, William J.; Smith, Pete; и др. (2013). „Ruminants, climate change and climate policy“ (PDF). Nature Climate Change. 4 (1): 2–5. Bibcode:2014NatCC...4....2R. doi:10.1038/nclimate2081.
 37. „COP26: How can an average family afford an electric car? And more questions“. BBC News (англиски). 11 November 2021. Посетено на 12 November 2021.
 38. „Emissions inequality—a gulf between global rich and poor – Nicholas Beuret“. Social Europe (англиски). 10 April 2019. Архивирано од изворникот на 26 October 2019. Посетено на 26 October 2019.
 39. Westlake, Steve (11 April 2019). „Climate change: yes, your individual action does make a difference“. The Conversation (англиски). Архивирано од изворникот на 18 December 2019. Посетено на 9 December 2019.
 40. „New Jungles Prompt a Debate on Rain Forests“. New York Times. 29 January 2009. Посетено на 18 July 2016.
 41. Boysen, Lena R.; Lucht, Wolfgang; Gerten, Dieter; Heck, Vera; Lenton, Timothy M.; Schellnhuber, Hans Joachim (17 May 2017). „The limits to global-warming mitigation by terrestrial carbon removal“. Earth's Future. 5 (5): 463–474. Bibcode:2017EaFut...5..463B. doi:10.1002/2016EF000469. |hdl-access= бара |hdl= (help)
 42. Yoder, Kate (12 May 2022). „Does planting trees actually help the climate? Here's what we know“. Rewilding. Grist. Посетено на 15 May 2022.
 43. „One trillion trees - uniting the world to save forests and climate“. World Economic Forum (англиски). 22 January 2020. Посетено на 8 October 2020.
 44. Gabbatiss, Josh (16 February 2019). „Massive restoration of world's forests would cancel out a decade of CO
  2
  emissions, analysis suggests“
  . Independent. Посетено на 26 July 2021.
 45. „The Great Green Wall: African Farmers Beat Back Drought and Climate Change with Trees“. Scientific America. 28 January 2011. Посетено на 12 September 2021.
 46. „In semi-arid Africa, farmers are transforming the "underground forest" into life-giving trees“. University of Minnesote. 28 January 2011. Посетено на 11 February 2020.
 47. „What to consider when increasing soil carbon stocks“. Farmers Weekly (англиски). 14 February 2022. Посетено на 2 December 2022. many factors can affect how easy it is for micro-organisms to access carbon
 48. Lang, Susan S. (13 July 2005). „Organic farming produces same corn and soybean yields as conventional farms, but consumes less energy and no pesticides, study finds“. Посетено на 8 July 2008.
 49. Pimentel, David; Hepperly, Paul; Hanson, James; Douds, David; Seidel, Rita (2005). „Environmental, Energetic, and Economic Comparisons of Organic and Conventional Farming Systems“. BioScience. 55 (7): 573–82. doi:10.1641/0006-3568(2005)055[0573:EEAECO]2.0.CO;2.
 50. Lal, Rattan; Griffin, Michael; Apt, Jay; Lave, Lester; Morgan, M. Granger (2004). „Ecology: Managing Soil Carbon“. Science. 304 (5669): 393. doi:10.1126/science.1093079. PMID 15087532.
 51. Amelung, W.; Bossio, D.; de Vries, W.; Kögel-Knabner, I.; Lehmann, J.; Amundson, R.; Bol, R.; Collins, C.; Lal, R. (27 October 2020). „Towards a global-scale soil climate mitigation strategy“. Nature Communications (англиски). 11 (1): 5427. Bibcode:2020NatCo..11.5427A. doi:10.1038/s41467-020-18887-7. ISSN 2041-1723. PMC 7591914 Проверете ја вредноста |pmc= (help). PMID 33110065 Проверете ја вредноста |pmid= (help).
 52. Synthesis of Adaptation Options for Coastal Areas. Climate Ready Estuaries Program, EPA 430-F-08-024. Washington, DC: US Environmental Protection Agency. 2009.
 53. „Coastal Wetland Protection“. Project Drawdown (англиски). 6 February 2020. Посетено на 13 September 2020.
 54. Chmura, G. L. (2003). „Global carbon sequestration in tidal, saline wetland soils“. Global Biogeochemical Cycles. 17 (4): Abstract. Bibcode:2003GBioC..17.1111C. doi:10.1029/2002GB001917.
 55. IPCC (2022) Chapter 12: Cross sectoral perspectives in Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, United States
 56. 56,0 56,1 IPCC (2022) Technical Summary. In Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, United States
 57. „Heat Pumps – Analysis“. IEA (англиски). 2022. Посетено на 25 November 2022.
 58. Zhou, Kai; Miljkovic, Nenad; Cai, Lili (March 2021). „Performance analysis on system-level integration and operation of daytime radiative cooling technology for air-conditioning in buildings“. Energy and Buildings. 235: 110749. Bibcode:2021EneBu.23510749Z. doi:10.1016/j.enbuild.2021.110749 – преку Elsevier Science Direct.
 59. Ge, Mengpin; Friedrich, Johannes; Vigna, Leandro (6 February 2020). „4 Charts Explain Greenhouse Gas Emissions by Countries and Sectors“ (англиски). Посетено на 30 December 2020. Наводот journal бара |journal= (help)
 60. Jochem, Patrick; Rothengatter, Werner; Schade, Wolfgang (2016). „Climate change and transport“ (англиски).
 61. Kwan, Soo Chen; Hashim, Jamal Hisham (1 April 2016). „A review on co-benefits of mass public transportation in climate change mitigation“. Sustainable Cities and Society (англиски). 22: 11–18. doi:10.1016/j.scs.2016.01.004. ISSN 2210-6707.
 62. „How electric vehicles can help the developing world“. World Economic Forum (англиски). 5 December 2022. Посетено на 9 December 2022.
 63. „How green are electric cars?“. The Guardian.
 64. Collins, Leigh (13 May 2022). „Hydrogen v battery trucks | UK launches $240m competition to find out which is best for zero-emissions haulage | Recharge“. Recharge news (англиски). Посетено на 9 December 2022.
 65. Brandon Graver; Kevin Zhang; Dan Rutherford (September 2019). „CO2 emissions from commercial aviation, 2018“ (PDF). International Council on Clean Transportation.
 66. „Reducing emissions from aviation“. Climate Action. European Commission. 23 November 2016.
 67. Ritchie, Hannah; Roser, Max; Rosado, Pablo (11 May 2020). „CO2 and Greenhouse Gas Emissions“. Our World in Data. Посетено на 21 December 2022.
 68. Burtraw, Dallas; Krupnick, Alan; Palmer, Karen; Paul, Anthony; Toman, Michael; Bloyd, Cary (May 2003). „Ancillary benefits of reduced air pollution in the US from moderate greenhouse gas mitigation policies in the electricity sector“. Journal of Environmental Economics and Management. 45 (3): 650–673. doi:10.1016/s0095-0696(02)00022-0. ISSN 0095-0696.
 69. Thambiran, Tirusha; Diab, Roseanne D. (May 2011). „Air pollution and climate change co-benefit opportunities in the road transportation sector in Durban, South Africa“. Atmospheric Environment. 45 (16): 2683–2689. Bibcode:2011AtmEn..45.2683T. doi:10.1016/j.atmosenv.2011.02.059. ISSN 1352-2310.
 70. IASS/Green ID (2019). „Future skills and job creation through renewable energy in Vietnam. Assessing the co-benefits of decarbonising the power sector“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2021-04-20.
 71. IASS/IPC (2019). „Industrial development, trade opportunities and innovation with renewable energy in Turkey. Assessing the co-benefits of decarbonising the power sector“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2021-04-20.
 72. IASS/IPC (2020). „Securing Turkey's energy supply and balancing the current account deficit through renewable energy. Assessing the co-benefits of decarbonising the power sector“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2021-03-05.
 73. „The Future of the Canals“ (PDF). London Canal Museum. Архивирано од изворникот (PDF) на 3 March 2016. Посетено на 8 September 2013.
 74. 74,0 74,1 Molar, Roberto. „Reducing Emissions to Lessen Climate Change Could Yield Dramatic Health Benefits by 2030“. Climate Change: Vital Signs of the Planet. Посетено на 1 December 2021.
 75. Romanello, Marina; McGushin, Alice; Di Napoli, Claudia; Drummond, Paul; и др. (October 2021). „The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future“ (PDF). The Lancet. 398 (10311): 1619–1662. doi:10.1016/S0140-6736(21)01787-6. PMID 34687662 Проверете ја вредноста |pmid= (help). |hdl-access= бара |hdl= (help)
 76. IPCC, 2007: Technical Summary - Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Архивирано на {{{2}}}. [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, United States., XXX pp.