Среда е третиот или четвртиот ден во седмицата во зависност од културата и традицијата којашто го имплементирала во своето броење. Во Македонија тој е третиот ден во седмицата, помеѓу вторник и четврток. Среда во еврејската Библија се смета за денот кога се создадени Сонцето и Месечината.

Среда како тема во уметноста и во популарната култура уреди

Среда се јавува како честа тема во уметноста и во популарната култура, како:

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. T. S. Eliot, Izabrane pesme. Beograd: Rad, 1977. Beograd: Rad, 1964, стр. 69-76.
  2. T. S. Eliot, Selected Poems. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books in association with Faber and Faber, 1952, стр. 81-91.
  3. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 9.