Вторникденот во седмицата помеѓу понеделник и среда

Во македонската традиција вторник е т.н. делник, еден од деновите за работа.

Вторник како тема во уметноста и во популарната култура уреди

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 8.
  2. Поетска читанка: Избор од македонската и светската поезија за деца, Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2005, стр. 49.
  3. Поетска читанка: Избор од македонската и светската поезија за деца, Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2005, стр. 60.
  4. Yazoo – Upstairs At Eric's (пристапено на 12.12.2023)
  5. YouTube, Moody Blues - Tuesday Afternoon (1970) (пристапено на 1.3.2020)
  6. YouTube, The Hummingbirds - Tuesday (пристапено на 16.12.2017)