Список на ѕвезди во соѕвездието Феникс

список на статии на Викимедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Феникс, надолно подредени според сјајноста.

Име B G. HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
α Phe α 48 2261 2081 00ч 26м &1000000000000168700000016,87с −42° 18′ &1000000000000018400000018,4″ 2,40 0,52 77 K0III... Анка, Наир ел-Заурак, Цимбе, Луцида Кимбе
β Phe β 85 6595 5165 01ч 06м &1000000000000051100000005,11с −46° 43′ &1000000000000006600000006,6″ 3,32 −0,60 198 G8IIIvar
γ Phe γ 106 9053 6867 01ч 28м &1000000000000219400000021,94с −43° 19′ &1000000000000003800000003,8″ 3,41 −0,87 234 K5II-III
ε Phe ε 39 496 765 00ч 09м &1000000000000245400000024,54с −45° 44′ &1000000000000049200000049,2″ 3,88 0,71 140 K0III
κ Phe κ 46 2262 2072 00ч 26м &1000000000000121200000012,12с −43° 40′ &1000000000000047700000047,7″ 3,93 2,07 77 A7V
δ Phe δ 109 9362 7083 01ч 31м &1000000000000149800000014,98с −49° 04′ &1000000000000023100000023,1″ 3,93 0,66 147 K0III-IV
ζ Phe ζ 89 6882 5348 01ч 08м &1000000000000230600000023,06с −55° 14′ &1000000000000045000000045,0″ 3,94 −0,73 280 B6V + B0V Вурен
η Phe η 68 4150 3405 00ч 43м &1000000000000212400000021,24с −57° 27′ &1000000000000047200000047,2″ 4,36 0,02 240 A0IV
ψ Phe ψ 126 11695 8837 01ч 53м &1000000000000388200000038,82с −46° 18′ &1000000000000008800000008,8″ 4,39 −0,58 321 M4III SB полуправилна променлива, Vнајг = 4,3св, Vнајм = 4,5св, P = 30 д
μ Phe μ 64 3919 3245 00ч 41м &1000000000000195800000019,58с −46° 05′ &1000000000000006000000006,0″ 4,59 0,19 247 G8III
ι Phe ι 9 221760 116389 23ч 35м &1000000000000045300000004,53с −42° 36′ &1000000000000054400000054,4″ 4,69 0,07 273 A2V α2 CVn-променлива
HD 222095 11 222095 116602 23ч 37м &1000000000000509400000050,94с −45° 29′ &1000000000000032400000032,4″ 4,74 0,80 200 A2V
λ1 Phe λ1 54 2834 2472 00ч 31м &1000000000000248600000024,86с −48° 48′ &1000000000000012800000012,8″ 4,76 1,15 172 A0V
128 12055 9095 01ч 57м &1000000000000099900000009,99с −47° 23′ &1000000000000007100000007,1″ 4,82 0,26 267 G8III
ν Phe ν 7570 5862 01ч 15м &1000000000000105700000010,57с −45° 31′ &1000000000000055500000055,5″ 4,97 4,08 49 F8V може да има протопланетарен диск
φ Phe φ 11753 8882 01ч 54м &1000000000000220600000022,06с −42° 29′ &1000000000000048800000048,8″ 5,12 0,24 309 A3V
π Phe π 224554 118234 23ч 58м &1000000000000557200000055,72с −52° 44′ &1000000000000045400000045,4″ 5,13 0,65 257 K1III
χ Phe χ 12524 9459 02ч 01м &1000000000000424000000042,40с −44° 42′ &1000000000000048200000048,2″ 5,15 −0,14 372 K5III претпоставена променлива
σ Phe σ 223145 117315 23ч 47м &1000000000000159900000015,99с −50° 13′ &1000000000000035100000035,1″ 5,18 −1,11 592 B3V променлива ѕвезда, ΔV = 0,004св, P = 2,97 д
υ Phe υ 6767 5300 01ч 07м &1000000000000478300000047,83с −41° 29′ &1000000000000013000000013,0″ 5,21 1,29 198 A3V двоѕезда
ρ Phe ρ 4919 3949 00ч 50м &1000000000000411300000041,13с −50° 59′ &1000000000000012900000012,9″ 5,24 0,82 250 F2III δ Sct-променлива, Vнајг = 5,20св, Vнајм = 5,26св, P = 0,12 д
HD 6245 6245 4890 01ч 02м &1000000000000491900000049,19с −46° 23′ &1000000000000050400000050,4″ 5,39 1,10 235 G8III
HD 2490 2490 2240 00ч 28м &1000000000000264200000026,42с −39° 54′ &1000000000000053600000053,6″ 5,42 −0,10 415 M0III
HD 8651 8651 6592 01ч 24м &1000000000000407700000040,77с −41° 29′ &1000000000000032900000032,9″ 5,42 1,03 247 K0III
HD 10934 10934 8240 01ч 46м &1000000000000059300000005,93с −50° 48′ &1000000000000058400000058,4″ 5,49 −1,10 679 M3III полуправилна променлива
λ2 Phe λ2 3302 2802 00ч 35м &1000000000000411300000041,13с −48° 00′ &1000000000000002400000002,4″ 5,51 2,72 118 F6V
HD 224865 224865 107 00ч 01м &1000000000000201100000020,11с −50° 20′ &1000000000000014600000014,6″ 5,53 −0,64 558 M2III претпоставена променлива
HD 3158 3158 2711 00ч 34м &1000000000000276200000027,62с −52° 22′ &1000000000000023500000023,5″ 5,57 3,53 84 F3IV-V
HD 12296 12296 9313 01ч 59м &1000000000000388500000038,85с −42° 01′ &1000000000000049000000049,0″ 5,57 1,06 260 K1III
HD 2726 2726 2383 00ч 30м &1000000000000259700000025,97с −48° 12′ &1000000000000052900000052,9″ 5,67 2,40 147 F2V
HD 142 142 522 00ч 06м &1000000000000019000000019,0с −49° 04′ &1000000000000003000000030″ 5,70 3,66 67 G1 IV има три планети (b, c и d)
τ Phe τ 224834 88 00ч 01м &1000000000000046000000004,60с −48° 48′ &1000000000000035500000035,5″ 5,71 −0,41 546 G8III
ξ Phe ξ 3980 3277 00ч 41м &1000000000000463000000046,30с −56° 30′ &1000000000000005200000005,2″ 5,72 1,64 213 Ap α² CVn-променлива, Vнајг = 5,68св, Vнајм = 5,78св, P = 3,95 д
HD 4391 4391 3583 00ч 45м &1000000000000454300000045,43с −47° 33′ &1000000000000007800000007,8″ 5,80 4,93 49 G5IV
HD 13336 13336 10035 02ч 09м &1000000000000093300000009,33с −43° 30′ &1000000000000059300000059,3″ 5,84 −0,39 574 K1III
HD 13940 13940 10440 02ч 14м &1000000000000319600000031,96с −41° 10′ &1000000000000000100000000,1″ 5,91 0,86 334 G9III
HD 4293 4293 3521 00ч 44м &1000000000000571200000057,12с −42° 40′ &1000000000000034800000034,8″ 5,94 1,82 217 A7V
BD Phe BD 11413 8593 01ч 50м &1000000000000544800000054,48с −50° 12′ &1000000000000022100000022,1″ 5,94 1,57 244 A1V δ Sct-променлива, Vнајг = 5,9св, Vнајм = 5,94св
HD 3750 3750 3137 00ч 39м &1000000000000519100000051,91с −44° 47′ &1000000000000046800000046,8″ 6,00 1,16 303 K1IIICN...
HD 221323 221323 116097 23ч 31м &1000000000000269200000026,92с −44° 50′ &1000000000000036700000036,7″ 6,02 0,74 371 K0III
HD 224022 224022 117880 23ч 54м &1000000000000383400000038,34с −40° 18′ &1000000000000000500000000,5″ 6,03 3,80 91 F8IV
HD 3303 3303 2789 00ч 35м &1000000000000333200000033,32с −54° 49′ &1000000000000018300000018,3″ 6,04 1,59 253 K0IV
θ Phe θ 222287 116737 23ч 39м &1000000000000279200000027,92с −46° 38′ &1000000000000016400000016,4″ 6,07 1,42 278 A+...
HD 222803 222803 117075 23ч 44м &1000000000000010500000001,05с −45° 04′ &1000000000000059300000059,3″ 6,08 1,76 238 G8IV
ω Phe ω 6192 4829 01ч 02м &1000000000000018100000001,81с −57° 00′ &1000000000000008700000008,7″ 6,12 0,86 368 G8III
HD 11332 11332 8552 01ч 50м &1000000000000200800000020,08с −47° 48′ &1000000000000059400000059,4″ 6,14 0,25 490 K1IV
HD 4304 4304 3527 00ч 44м &1000000000000597200000059,72с −53° 42′ &1000000000000053600000053,6″ 6,15 2,87 148 F7III
HD 9414 9414 7115 01ч 31м &1000000000000390200000039,02с −45° 34′ &1000000000000032600000032,6″ 6,17 1,22 319 A2V
HD 15064 15064 11231 02ч 24м &1000000000000337100000033,71с −40° 50′ &1000000000000026600000026,6″ 6,17 3,70 102 G5IV
HD 2724 BB 2724 2388 00ч 30м &1000000000000278300000027,83с −40° 56′ &1000000000000022700000022,7″ 6,18 0,63 420 F2III δ Sct-променлива, ΔV = 0,04св, P = 0,14 д
HD 11022 11022 8320 01ч 47м &1000000000000166900000016,69с −41° 45′ &1000000000000036200000036,2″ 6,18 −0,01 563 K5/M0III
HD 220802 220802 115759 23ч 27м &1000000000000090800000009,08с −50° 09′ &1000000000000026200000026,2″ 6,22 0,26 507 B9V
AW Phe AW 9184 6952 01ч 29м &1000000000000305400000030,54с −46° 45′ &1000000000000023300000023,3″ 6,22 −1,14 982 M3III полуправилна променлива, ΔV = 0,15св, P = 30,87 д
HD 2529 2529 2256 00ч 28м &1000000000000429800000042,98с −50° 31′ &1000000000000058200000058,2″ 6,26 0,93 380 K0III
HD 8681 8681 6595 01ч 24м &1000000000000419200000041,92с −44° 31′ &1000000000000042700000042,7″ 6,26 −0,11 613 K1II
HD 9544 9544 7189 01ч 32м &1000000000000363900000036,39с −49° 43′ &1000000000000039100000039,1″ 6,27 1,74 263 F4V
HD 224750 224750 25 00ч 00м &1000000000000190500000019,05с −44° 17′ &1000000000000025100000025,1″ 6,28 1,97 237 G3IV
HD 4737 4737 3807 00ч 48м &1000000000000567400000056,74с −46° 41′ &1000000000000051700000051,7″ 6,28 0,90 388 G8III
HD 14832 14832 11043 02ч 22м &1000000000000117000000011,70с −43° 11′ &1000000000000059700000059,7″ 6,30 0,64 441 K0III
HD 469 469 730 00ч 09м &1000000000000023500000002,35с −54° 00′ &1000000000000007100000007,1″ 6,32 0,55 466 G4IV...
HD 13423 13423 10111 02ч 10м &1000000000000047700000004,77с −43° 48′ &1000000000000056000000056,0″ 6,32 0,92 392 G8III
HD 223011 223011 117219 23ч 46м &1000000000000011800000001,18с −40° 10′ &1000000000000056900000056,9″ 6,32 2,25 213 A7V
HD 1483 1483 1502 00ч 18м &1000000000000425200000042,52с −43° 14′ &1000000000000008100000008,1″ 6,33 0,99 381 K2III
HD 14509 14509 10832 02ч 19м &1000000000000247600000024,76с −41° 50′ &1000000000000054400000054,4″ 6,36 0,29 534 K2III
HD 3488 3488 2937 00ч 37м &1000000000000181800000018,18с −54° 23′ &1000000000000037700000037,7″ 6,40 0,58 476 K0II/IIICN
HD 7082 7082 5477 01ч 10м &1000000000000073800000007,38с −57° 41′ &1000000000000038900000038,9″ 6,41 0,90 413 G6II/III
HD 9895 9895 7443 01ч 35м &1000000000000506000000050,60с −39° 56′ &1000000000000049200000049,2″ 6,43 3,55 123 F3/F5V
HD 221051 221051 115907 23ч 29м &1000000000000008000000000,80с −44° 29′ &1000000000000052900000052,9″ 6,43 0,36 533 K2III
HD 11421 11421 8641 01ч 51м &1000000000000263500000026,35с −39° 50′ &1000000000000009200000009,2″ 6,44 0,74 450 K1IIICN...
HR 239 AZ 4849 3903 00ч 50м &1000000000000037600000003,76с −43° 23′ &1000000000000041800000041,8″ 6,47 1,56 316 A9/F0III δ Sct-променлива, ΔV = 0,015св, P = 0,049 д
HD 224782 224782 50 00ч 00м &1000000000000342900000034,29с −53° 05′ &1000000000000051600000051,6″ 6,49 2,63 193 G1IV
HD 13387 13387 10096 02ч 09м &1000000000000484300000048,43с −40° 51′ &1000000000000059200000059,2″ 6,49 2,32 222 F3V
HD 223549 223549 117571 23ч 50м &1000000000000356300000035,63с −47° 22′ &1000000000000037300000037,3″ 6,49 0,87 434 G8III
HD 13218 13218 9951 02ч 08м &1000000000000057000000005,70с −41° 52′ &1000000000000049400000049,4″ 6,50 1,80 284 A4V
HD 5388 5388 4311 00ч 55м &1000000000000118900000011,89с −47° 24′ &1000000000000021500000021,5″ 6,8 3,2 174 F6V има планета (b)
SX Phe SX 223065 117254 23ч 46м &1000000000000328900000032,89с −41° 34′ &1000000000000054800000054,8″ 7,12 254,7 A2V прототипна SX Phe-проенлива (двоначинска), Vнајг = 6,76св, Vнајм = 7,53св, P = 0,055 д
HD 6434 6434 5054 01ч 04м &1000000000040151100000040,1511с −39° 29′ &1000000000000017600000017,6″ 7,72 4,69 131 G2/G3V Ненке; има планета (b)
HD 8535 8535 6511 01ч 23м &1000000000000372400000037,24с −41° 16′ &1000000000000011300000011,3″ 7,72 3,97 184 G0V има планета (b)
HD 13724 13724 10278 02ч 12м &1000000000000021000000021,0с −46° 48′ &1000000000000005900000059″ 7,90 142 G3/5V има планета (b)
AE Phe AE 9528 7183 01ч 32м &1000000000000329300000032,93с −49° 31′ &1000000000000041300000041,3″ 8,15 165,1 G4V W UMa-променлива, Vнајг = 7,56св, Vнајм = 8,25св, P = 0,36 д
AI Phe AI 6980 5438 01ч 09м &1000000000000341900000034,19с −46° 15′ &1000000000000056100000056,1″ 8,60 931 G3V алголска променлива, Vнајг = 8,58св, Vнајм = 9,35св, P = 24,59 д
HD 2039 2039 1931 00ч 24м &1000000000000202800000020,28с −56° 39′ &1000000000000000200000000,2″ 9,01 4,24 293 G2/G3IV/V има планета (b)
WASP-18 10069 7562 01ч 37м &1000000000000250300000025,03с −45° 40′ &1000000000004038900000040,389″ 9,30 4,18 344 F9 има преминувачка планета (b)
AD Phe AD 5955 01ч 16м &1000000000000380700000038,07с −39° 42′ &1000000000000031300000031,3″ 10,47 475 W UMa-променлива, Vнајг = 10,27св, Vнајм = 10,8св, P = 0,38 д
HIP 65A 65 00ч 00м &1000000000000045000000045,0с −54° 49′ &1000000000000005100000051″ 11,1 202 K4V има планета (b)
WASP-29 23ч 51м &1000000000000003100000031с −39° 54′ &1000000000000002400000024″ 11,3 261 K4V има планета (b)
WASP-105 01ч 36м &1000000000000040000000040,0с −50° 39′ &1000000000000003200000032″ 12,10 K2 има планета (b)
RV Phe RV 115870 23ч 28м &1000000000000314500000031,45с −47° 27′ &1000000000000013100000013,1″ 12,16 14000 F6: RR Lyr-променлива, Vнајг = 11,551св, Vнајм = 12,244св, P = 0,60 д
WASP-96 00ч 04м &1000000000000011000000011,0с −47° 21′ &1000000000000003800000038″ 12,2 G8 има преминувачка планета (b)
WASP-5 23ч 57м &1000000000000237600000023,76с −41° 16′ &1000000000000037700000037,7″ 12,26 4,90 968 G4V има преминувачка планета (b)
WASP-4 23ч 34м &1000000000000150600000015,06с −42° 03′ &1000000000000041100000041,1″ 12,6 5,21 979 G7V има преминувачка планета (b)
YZ Phe YZ 01ч 42м &1000000000000258500000025,85с −45° 57′ &1000000000000003900000003,9″ 12,70 K3V W UMa-променлива, Vнајг = 12,70св, Vнајм = 13,20св, P = 0,23 д
WD 239-434 00ч 02м &1000000000000107700000010,77с −43° 09′ &1000000000000560200000056,02″ 13,05 26,662 DAP5.8 бело џуџе
HE0107-5240 01ч 09м &1000000000000291000000029,10с −52° 24′ &1000000000000034000000034,0″ 15,17 една од најстарите ѕвезди и меѓу најсиромашните со метал
BPM 30551 AX 01ч 06м &1000000000000536400000053,64с −46° 08′ &1000000000000053700000053,7″ 15,42 DA4.4 ZZ Cet-променлива, Vнајг = 15,26св, Vнајм = 15,42св
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано Уреди

Извори Уреди

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 16 јули 2010.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.
  • „Naming Stars“. Посетено на 13 декември 2017.