Список на податоци за областите во Грција

список на статии на Викимедија

Ова е азбучен список на податоци за административните областите во Грција. Бројот на населението е резултат од податоците на службата за статистика за пописот од 2001.

Ранг Област Површина
(км2)
Население
(жители)
Густина на населението
(жители/км2)
1 Атика 3.808 3.761.810 987,9
2 Епир 9.203 353.820 38,4
3 Западна Грција 11.350 740.506 65,2
4 Западна Македонија 9.451 301.522 31,9
5 Источна Македонија и Тракија 14.157 611.067 43,2
6 Јонски Острови 2.307 212.984 92,3
7 Јужен Егеј 5.286 302.686 57,3
8 Крит 8.336 601.131 72,1
9 Пелопонез 15.490 638.942 41,2
10 Северен Егеј 3.836 206.121 53,7
11 Тесалија 14.037 753.888 53,7
12 Централна Грција 15.549 605.329 38,9
13 Централна Македонија 18.811 1.871.952 99,5
** Света Гора -

Областите на Грција според површина

уреди

Ова е список на административните области во Грција категоризирани според површината.

Ранг Област Површина
(км2)
1 Централна Македонија 18.811
2 Централна Грција 15.549
3 Пелопонез 15.490
4 Источна Македонија и Тракија 14.157
5 Тесалија 14.037
6 Западна Грција 11.350
7 Западна Македонија 9.451
8 Епир 9.203
9 Крит 8.336
10 Северен Егеј 5.286
11 Северен Егеј 3.836
12 Атика 3.808
13 Јонски Острови 2.307

Области во Грција според број на население

уреди

Ова е список на административните области во Грција категоризирани според бројот на населението, согласно со податоците на службата за статистика за пописот од 2001.

Ранг Област Население
(жители)
1 Атика 3.761.810
2 Централна Македонија 1.871.952
3 Тесалија 753.888
4 Западна Грција 740.506
5 Пелопонез 638.942
6 Источна Македонија и Тракија 611.067
7 Централна Грција 605.329
8 Крит 601.131
9 Епир 353.820
10 Јужен Егеј 302.686
11 Западна Македонија 301.522
12 Јонски Острови 212.984
13 Северен Егеј 206.121

Области во Грција според густина на населението

уреди

Ова е една список на административните области Грција категоризирана според густината на населението, согласно со податоците на службата за статистика за пописот од 2001.

Ранг Област Површина
(км2)
Население
(жители)
Густина на населението
(жители/км2)
1 Атика 3.808 3.761.810 987,9
2 Централна Македонија 18.811 1.871.952 99,5
3 Јонски Острови 2.307 212.984 92,3
4 Крит 8.336 601.131 72,1
5 Западна Грција 11.350 740.506 65,2
6 Северен Егеј 5.286 302.686 57,3
7 Јужен Егеј 3.836 206.121 53,7
8 Тесалија 14.037 753.888 53,7
9 Источна Македонија и Тракија 14.157 611.067 43,2
10 Пелопонез 15.490 638.942 41,2
11 Централна Грција 15.549 605.329 38,9
12 Епир 9.203 353.820 38,4
13 Западна Македонија 9.451 301.522 31,9

Поврзано

уреди