Кралска академија на науките (Шведска) — Други јазици