Прозорци на куќата на Робеви во Охрид
Прозорец на манастирот Свети Наум

Прозорец[1], прозор[2] или пенџере[3] - отвор во ѕидот кој обезбедува влез на светлината во градежниот објект.

Прозорецот како мотив во уметноста и во популарната култураУреди

НаводиУреди

  1. „прозорец“ — Дигитален речник на македонскиот јазик
  2. „прозор“ — Дигитален речник на македонскиот јазик
  3. „пенџере“ — Дигитален речник на македонскиот јазик
  4. Генади Болиновски, Игра на прозорец, Скопје: Култура, Наша книга, Мисла, Македонска книга, Детска радост, 1990.
  5. Стефан Маларме, Песме. Београд: Култура, 1970, стр. 22-25.
  6. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига II: Прва четвртина – средина XX века (авангарда и социјалистички реализам). Београд: Paidea, 2007, стр. 32-33.
  7. mojtv.hr (пристапено на 5.2.2019)