Паша (турски: paşa) е турска воена титула со ранг на генерал, но и висок ранг во кралството Египет во 20 век.

Во рамките на Отоманското Царство, султанот имал право да ја даде титулата паша.[1] Според рангот, пашите биле над беговите и агите, но биле под кедивите и везирите.

Мустафа Кемал Паша

Пашата како тема во народната поезија уреди

Наводи уреди

  1. Garnett, Lucy Mary Jane. Turkish Life in Town and Country. G.P. Putnam's Sons, 1904. p. 5.
  2. Хајдуци. Београд: Народна књига, 1965, стр. 25-30.
  3. Хајдуци. Београд: Народна књига, 1965, стр. 122-124.
  4. Macedonian Folklore Classics, Aleksandar Sarievski. Macedonian Radio and Television.
  5. Томе Саздов, Грива тресе, бисер рони (епска народна поезија). Скопје: Заштита, 1970, стр. 29-31.