Парламентарни избори во Југославија (1969)

Парламентарните избори биле одржани во Југославија во 1969 година.[1] Социополитичкиот совет бил избран на 13 април, трите совети на работните заедници биле избрани на 23 април, а Советот за националностите бил избран на 6, 7, 8 и 9 мај.[1]

ПозадинаУреди

Изборите биле одржано по измените на Уставот од 1963 година, направени во декември 1968 година.[1]

Изборен системУреди

Сојузното собрание се состоело од пет комори:

  • Социополитичкиот совет, чии 120 членови биле директно избирани во единечни изборни единици. Кандидатите барале множинство од гласовите кога биле спротиставувани. Кога не биле спротиставувани, тие барале гласови од најмалку 50% од регистрираните избирачи. Ако ова не било постигнато, бил одржуван втор круг.[1]
  • Советот на националностите, кој имал 140 членови избрани од Покраинските собранија. Собранијата на Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Србија и Словенија избирале по дваесет членови, додека Собранијата на Косово и Војводина избирале по десет.
  • трите совети на работните заедници, од кои секој имал по 120 членови избирани од делегати од нивната индустрија.[1]
    • Економскиот совет, чии членови биле избирани од оние директно или индиректно вработени во „занаетчиството, земјоделството, банкарството, трговијата, трговијата со хотели, индустријата, печатот и издаваштвото, комунални услуги, превозот и научните истражувања поврзани со овие области.[1]
    • Образовниот и културниот совет, чии членови биле избирани од оние кои директно или индиректно биле вработени во уметноста, образованието, науката или спортот.[1]
    • Советот за социјални работи и здравје, чии членови биле избирани од оние кои директно или индиректно биле вработени во социјално осигурување, медицински истражувања, медицински науки или социјални услуги.[1]

РезултатиУреди

Социо-политички советУреди

Партија Гласови % Седишта
176 кандидати 11.173.725 100 120
Неважечки/празни гласови 77.397 - -
Вкупно 11.251.122 100 120
Регистрирани гласачи/излезност 12.790.517 88.0 -
Извор: ИПУ

Совети на работничките заеднициУреди

Совет Седишта Кандидати Избрани во првиот круг
Економски совет 120 184 117
Образовен и културен совет 120 225 116
Совет за социјални работи и здравство 120 206 117
Извор: ИПУ

НаводиУреди