Отвори го главното мени
Трговец во Германија, 16ти век

Трговијата се заснова на размена на добра и/или услуги. Размените можат да се одвиваат меѓу две странки (билатерална трговија) или меѓу повеќе од две странки (мултилатерална трговија). Во својата оригинална форма, трговијата подразбирала трампа т.е. размена на добра и услуги со еднаква признаена вредност за двете странки. Денешните трговци генерално преговараат користејќи стандардизиран медиум на размена т.е. пари, и ретко кога се трампаат: како резултат, можно е да се разликува купување и заработување од продавање. Појавата на парите (а подоцна и на кредитот, банкнотите и не-физичките пари) до огромен степен го поедноставува и промовира развојот на трговијата.Трговијата се дели на внатрешна трговија и надворешна трговија.Внатрешната трговија се дели на трговија на големо и трговија на мало. Според територијата, внатрешната територија може да биде државна, регионална, општинска, локална, месна и др. Надворешната трговија претставува увоз или извоз надвор од границите на државата.

Трговијата како тема во уметноста и во популарната култураУреди

Трговијата и трговците се јавуваат и како тема во уметноста и во популарната култура:

Во книжевноста, трговците вообичаено се прикажани во лошо светло. На пример, во делото „Пофалба на глупоста“, Еразмо Ротердамски ги нарекува трговците „најлуд и најрасипан сој“ и „лажливци и крадци“, велејќи дека „ја извршуваат највалканата работа, и тоа на најподмолен начин“. Сепак, според него, сите ги сметаат трговците за „најугледни, зашто прстите им се оковани со злато“.[10]

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. „Белешка за писателот“, во: Т. М. Плаут, Скржавецот (Аулулариа). Скопје: Детска радост, 2013, стр. 136.
  2. „Глосар“, во: Мигел де Сервантес, Дон Кихоте 2. Београд: Службени гласник, 2011, стр. 588.
  3. MIT, Shakespeare (посетено на 24.1.2016)
  4. IMBd, The Merchant of Venice (2004) (посетено на 24.1.2016)
  5. Vlatko Stefanovski & Miroslav Tadic featuring Theodosii Spasov, Treta Majka. Avalon, 029, 2004.
  6. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 134.
  7. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 133.
  8. Хајдуци. Београд: Народна књига, 1965, стр. 97-107.
  9. YouTube, The Raincoats - The Raincoats (full album) (посетено на 31.2017)
  10. Erazmo Roterdamski, Pohvala ludosti. Beograd: Rad, 2016, стр. 61.