Папа Инокентиј

појаснителна страница

Имало 13 папи со името Инокентие:

Исто така имало и антипапа со ова име: