Папа Инокентиј

појаснителна страница

Имало 13 папи со името Инокентиј:

Исто така имало и антипапа со ова име: