Органела

(Пренасочено од Органели)

Органела е клеточна структура во која се одвиваат најразлични процеси кои се од важност за клетката. По аналогија, улогата на органелите во клетката е како онаа на органите од организмот. Органелите се делат на универзални, растителни и животински органели.

Органела
Податоци
Назнаки
Латинскиorganella
КодTH H1.00.01.0.00009
THH1.00.01.0.00009
FMAFMA:63832
Типична клетка и нејзините органели:
(1) јадренце
(2) клеточно јадро
(3) рибозом
(4) везикула
(5) Груб ендоплазматичен ретикулум- Е.Р.
(6) голџиев систем
(7) цитоскелет
(8) Мазен Е.Р.
(9) митохондрија
(10) вакуола
(11) цитоплазма
(12) лизозом
(13) центриоли

Клеточни органели

уреди