Народно собрание на Бугарија

Народното собрание е државен орган, што ја врши законодавната власт во Република Бугарија. Според Трновскиот устав во Бугарија има Обично народно собрание и Големо народно собрание, а потоа зборот „обично“ отпаѓа од името на органот.

Народно собрание

Народно събрание
Coat of arms or logo
Тип
Тип
Водство
Претседател
Состав
Места240
National Assembly (Bulgaria) diagram.svg
Политички групи
Влада (122)

Партии кои ја поддржуваат владата (12)

Опозиција (106)

Избори
Последни избори
26 март 2017
Зборно место
National Assembly of Bulgaria.jpg
Зградата на Народното собрание, Софија
Мрежно место
parliament.bg

Народното собрание е единствен законодавен орган во Република Бугарија. Собранието се формира со третата глава на бугарскиот устав од 1991 г. (од чл. 62 до чл. 91). Во Република Бугарија НС е врховен претставнички орган на државната власт, што ја претставува волјата на народот и неговиот суверенитет. Се состои од 240 народни пратеници, а Големото народно собрание од 400 пратеници избрани на општо, рамно и преку избирачко право со тајно гласање за рок од 4 г. Од својот состав се избира претседател на парламентот, заменик-претседател на парламентот и парламентарни комисии. Народното собрание е постојано-дејствувачки орган. Собранието ја врши законодавната власт и парламентарната контрола. Народното собрание ги донесува, изменува, дополнува и менува законите, го донесува државниот буџет, ги определува даноците и нивниот размер, донесува одлуки за распишување на национален референдум, избира премиер и по негови предлози Министерскиот совет, создава и преобразува министерства (по предлози на премиерот), ги избира раководителите на Бугарската Народна Банка и на други институции определени со законот, да одлучува за војна и мир, да одлучува за воена или друга вонредна состојба по предлози на претседателот или на Министерскиот совет, дава амнестија, распишува ордени и медали, одлучува за официјалните празници и така натаму. Народното собрание ги ратификува и донесува меѓународните договори предвидените во Уставот на Република Бугарија. Донесува закони, одлуки, декларации, резолуции, препораки и заклучоци.

ПарламентиУреди

 
Зградата на Народното Собрание во Софија
Собрание Мандат Број на пратеници
1 Големо народно собрание 17.04.1879 - 26.06.1879 231
1 Обично народно собрание 21.10.1879 - 24.11.1879 158
2 Обично народно собрание 23.03.1880 - 18.12.1880 172
2 Големо народно собрание 01.07.1881 307
3 Обично народно собрание 10.12.1882 - 25.12.1883 47
4 Обично народно собрание 27.06.1884 - 06.09.1886 195/286
3 Големо народно собрание 19.10.1886 - 03.08.1887 493
5 Обично народно собрание 15.10.1887 - 17.12.1889 285
6 Обично народно собрание 15.10.1890 - 15.12.1892 276
4 Големо народно собрание 03.05.1893 - 17.05.1893 577
7 Обично народно собрание 15.10.1893 - 21.12.1893 145
8 Обично народно собрание 15.10.1894 - 04.02.1896 149
9 Обично народно собрание 01.12.1896 - 19.12.1898 159
10 Обично народно собрание 16.05.1899 - 29.11.1900 169
11 Обично народно собрание 22.02.1901 - 23.12.1901 166
12 Обично народно собрание 22.04.1902 - 31.03.1903 188
13 Обично народно собрание 02.11.1903 - 22.12.1907 189
14 Обично народно собрание 15.06.1908 - 15.02.1911 203
5 Големо народно собрание 09.06.1911 - 09.07.1911 414
15 Обично народно собрание 15.10.1911-23.07.1913 213
16 Обично народно собрание 19.12.1913 - 31.12.1913 204
17 Обично народно собрание 20.03.1914 - 15.04.1919 257
18 Обично народно собрание 02.10.1919 - 20.02.1920 237
19 Обично народно собрание 15.04.1920 - 11.03.1923 232
20 Обично народно собрание 21.05.1923 - 11.06.1923 245
21 Обично народно собрание 09.12.1923 - 15.04.1927 267
22 Обично народно събрание 19.06.1927 - 18.04.1931 275
23 Обично народно собрание 20.08.1931 - 19.05.1934 283
24 Обично народно собрание 22.05.1938 - 27.04.1939 160
25 Обично народно собрание 24.02.1940 - 23.08.1944 160
26 Обично народно собрание 15.12.1945 - 28.09.1946 279
6 Големо народно собрание 07.11.1946 - 21.10.1949 465(375)
1 (27) Народно собрание 17.01.1950 - 02.11.1953 239
2 (28) Народно собрание 14.01.1954 - 11.12.1957 249
3 (29) Народно собрание 13.01.1958 - 04.11.1961 254
4 (30) Народно собрание 15.03.1962 - 08.12.1965 321
5 (31) Народно собрание 11.03.1966 - 18.05.1971 416
6 (32) Народно собрание 07.07.1971 - 09.03.1976 400
7 (33) Народно собрание 15.06.1976 - 07.04.1981 400
8 (34) Народно собрание 16.06.1981 - 21.03.1986 400
9 (35) Народно собрание 17.06.1986 - 03.04.1990 400
7 Големо народно собрание 10.07.1990 - 02.10.1991 400
36 Народно собрание 04.11.1991 - 17.10.1994 240
37 Народно собрание 12.01.1995 - 13.02.1997 240
38 Народно собрание 07.05.1997 - 19.04.2001 240
39 Народно собрание 05.07.2001 - 17.06.2005 240
40 Народно собрание 11.07.2005 - 25.06.2009 240
41 Народно собрание 14.07.2009 - 14.03.2013 240
42 Народно собрание 21.05.2013 - 06.08.2014 240
43 Народно собрание 27.10.2014 - 27.01.2017 240
44 Народно собрание 19.04.2017 - 240

Големо народно собраниеУреди

Големото народно собрание (ГНС) е претставнички државен орган во Бугарија. Се избира непосредно од избирачите од целата земја за решавање на важни државни и општествени прашања, како и донесување или менување на уставот, менување на територијата на државата, избирање на претседател, регенти и др. Како бугарска институција, ГНС е создадено со чл. 85 на Трновскиот Устав, укинато е со уставот од 1947, потоа повторно е установено со промени во Уставот на Народна Република Бугарија во 1990.

Надворешни врскиУреди