Закон

појаснителна страница

Поимот закон може да се однесува на повеќе нешта: