Отвори го главното мени

Македонска транскрипција на украинскиот јазик

Транкрипција по буквиУреди

гУреди

Буквата г, што во украинскиот јазик означува посебен грлен глас, се предава со г: Гопак — Гопак, Богдан — Богдан, Гулак — Гулак.

іУреди

Буквата і се предава со и: Родіон — Родион, Квітка — Квитка, Куліш — Кулиш. Согласките што ѝ претходнат не се смекнуваат.

їУреди

Буквата ї што во украинскиот јазик има вредност на ји, се предава во почетокот на зборот како ји: Їжакевич — Јижакевич, а во средината, зад самогласка, како и: Николаївка — Николаивка, Сергіївна — Сергиивна.

єУреди

Украинското є се предава како е: Євтушенко — Евтушенко, Єфрем — Ефрем, Євграп — Евграп, Софієчка — Софиечка.

ПрезимињаУреди

Украинските презимиња на -ич се предаваат така: Ходкевич — Ходкевич, Юткевич — Јуткевич, Ростропович — Ростропович.

Сопствени имињаУреди

Украинските сопствени имиња не добиваат наша форма: Хома — Хома (не: Тома), Опанас — Опанас, Дмитро — Дмитро, Петро — Петро.

Но: Ничипір — Ничипор, Хведір — Хведор (зашто првобитното о се јавува во сите други форми). Така и: Львів — Лавов, Київ — Киев.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди