Длабока Река

Длабока Река (албански: Proi i Fel) — река во западна Македонија, лева притока на Рибничка Река, која пак е десна притока на Радика[1]. Извира под високите врвови на Кораб, формирајќи стрмна долина која претставува единственото место со алпска клима во Македонија[2].

Долината на Длабока Река со Корапскиот Водопад во позадина

На неа се наоѓа познатиот Корапски водопад, највисокиот водопад во Македонија од 136 метри, кој се јавува под врвот Мал Кораб во пролетните месеци со топењето на снегот.

Реката тече покрај напуштеното село Жужње, па во клисурата под селата Нистрово и Бибање и потоа се влева во Рибничка Река.

ГалеријаУреди

НаводиУреди

  1. Апостолски, Михаило (1984). Природни и социо-географски карактеристики на зоните на номадските и полуномадските сточарски движења во Македонија. МАНУ.
  2. Зиков, Михаило. Клима и климатска регионализација во Република Македонија, „Географски разгледи“, бр. 30, Скопје, 1995