ATC-кодот R03 — „Лекови за опструктивни болести на дишните патишта“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата R03 е дел од анатомската група R Респираторен систем.[1]

ATC кодови
R Респираторен систем
R01 Назални препарати
R02 Препарати за грло
R03 Лекови за опструктивни болести на дишните патишта
R05 Препарати за кашлица и настинка
R06 Антихистаминици за системска употреба
R07 Други продукти за респираторниот систем

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QR03...[2] ATCvet кодовите без соодветни човечки АТС кодови се цитирани со почетни Q во следниов список.

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

R03A Адренергици, за инхалирањеУреди

R03AA Алфа- и бета-адренорецепторни агонистиУреди

R03AA01 Епинефрин

R03AB Неселективни бета-адренорецепторни агонистиУреди

R03AB02 Изопреналин
R03AB03 Орципреналин

R03AC Селективни бета-2-адренорецепторни агонистиУреди

R03AC02 Салбутамол
R03AC03 Тербуталин
R03AC04 Фенотерол
R03AC05 Римитерол
R03AC06 Хексопреналин
R03AC07 Изоетарин
R03AC08 Пирбутерол
R03AC09 Третохинол
R03AC10 Карбутерол
R03AC11 Тулобутерол
R03AC12 Салметрол
R03AC13 Формотерол
R03AC14 Кленбутерол
R03AC15 Репротерол
R03AC16 Прокатерол
R03AC17 Битолтерол
R03AC18 Индакатерол
R03AC19 Олодатерол

R03AH Комбинации на адренергициУреди

R03AK Адренергици во комбинација со кортикостероиди или други лекови, со искл. на антихолинергициУреди

R03AK01 Епинефрин и други лекови за опструктивни болести на дишните патишта
R03AK02 Изопреналин и други лекови за опструктивни болести на дишните патишта
R03AK04 Салбутамол и натриум кромогликат
R03AK05 Репротерол и натриум кромогликат
R03AK06 Салметрол и флутиказон
R03AK07 Формотерол и будезонид
R03AK08 Формотерол и беклометазон
R03AK09 Формотерол и мометазон
R03AK10 Вилантерол и флутиказон фуроат
R03AK11 Формотерол и флутиказон
R03AK12 Салметрол и будезонид
R03AK13 Салбутамол и беклометазон
R03AK14 Индактерол и мометазон

R03AL Адренергици во комбинација со антихолинергици вклуч. тројни комбинации со кортикостероидиУреди

R03AL01 Фенотерол и ипратропиум бромид
R03AL02 Салбутамол и ипратропиум бромид
R03AL03 Вилантерол и умеклиндиниум бромид
R03AL04 Индакатерол и гликопирониум бромид
R03AL05 Формотерол и аклидиниум бромид
R03AL06 Олодатерол и тиотропиум бромид
R03AL07 Формотерол и гликопирониум бромид
R03AL08 Вилантерол, умеклидиниум бромид и флутиказон фуроат
R03AL09 Формотерол, гликопирониум бромид и беклометазон
R03AL10 Формотерол и тиотропиум бромид
R03AL11 Формотерол, гликопирониум бромид и будезонид
R03AL12 Индактерол, гликопирониум бромид и мометазон

R03B Други лекови за опструктивни болести на дишните патишта, за инхалирањеУреди

R03BA ГлукокортикоидиУреди

R03BA01 Беклометазон
R03BA02 Будезонид
R03BA03 Флунизолид
R03BA04 Бетаметазон
R03BA05 Флутиказон
R03BA06 Триамцинолон
R03BA07 Мометазон
R03BA08 Циклезонид
R03BA09 Флутиказон фуроат

R03BB АнтихолинергициУреди

R03BB01 Ипратропиум бромид
R03BB02 Окситропиум бромид
R03BB03 Препарати на татула
R03BB04 Тиотропиум бромид
R03BB05 Аклидиниум бромид
R03BB06 Гликопирониум бромид
R03BB07 Умеклидиниум бромид
R03BB08 Ревефенацин
R03BB54 Тиотропиум бромид, комбинации

R03BC Антиалергиски агенси, со исклучок на кортикостероидиУреди

R03BC01 Кромоглицинска киселина
R03BC03 Недокромил

R03BX Други лекови за опструктивни болести на дишните патишта, за инхалирањеУреди

R03BX01 Фенспирид

R03C Адренергици за системска употребаУреди

R03CA Алфа- и бета-адренорецепторни агонистиУреди

R03CA02 Ефедрин

R03CB Неселективни бета-адренорецепторни агонистиУреди

R03CB01 Изопреналин
R03CB02 Метоксифенамин
R03CB03 Орципреналин
R03CB51 Изопреналин, комбинации
R03CB53 Орципреналин, комбинации

R03CC Селективни бета-2-адренорецепторни агонистиУреди

R03CC02 Салбутамол
R03CC03 Тербуталин
R03CC04 Фенотерол
R03CC05 Хексопреналин
R03CC06 Изоетарин
R03CC07 Пирбутерол
R03CC08 Прокатерол
R03CC09 Третохинол
R03CC10 Карбутерол
R03CC11 Тулобутерол
R03CC12 Бамбутерол
R03CC13 Кленбутерол
R03CC14 Репротерол
R03CC53 Тербуталин, комбинации
QR03CC90 Кленбутерол, комбинации

R03CK Адренергици и други лекови за опструктивни болести на дишните патиштаУреди

R03D Други системски лекови за опструктивни болести на дишните патиштаУреди

R03DA КсантиниУреди

R03DA01 Дипрофилин
R03DA02 Холин теофилинат
R03DA03 Проксифилин
R03DA04 Теофилин
R03DA05 Аминофилин
R03DA06 Етамифилин
R03DA07 Теобромин
R03DA08 Бамифилин
R03DA09 Ацефилин пиперазин
R03DA10 Буфилин
R03DA11 Доксофилин
R03DA20 Комбинации на ксантини
R03DA51 Дипрофилин, комбинации
R03DA54 Теофилин, комбинации со исклучок на психолептици
R03DA55 Аминофилин, комбинации
R03DA57 Теобромин, комбинации
R03DA74 Теофилин, комбинации со психолептици

R03DB Ксантини и адренергициУреди

R03DB01 Дипрофилин и адренергици
R03DB02 Холин теофилинат и адренергици
R03DB03 Проксифилин и адренергици
R03DB04 Теофилин и адренергици
R03DB05 Аминофилин и адренергици
R03DB06 Етамифилин и адренергици

R03DC Леукотриенски рецепторни антагонистиУреди

R03DC01 Зафирлукаст
R03DC02 Пранлукаст
R03DC03 Монтелукаст
R03DC04 Ибудиласт
R03DC53 Монтелукаст, комбинации

R03DX Други системски лекови за опструктивни болести на дишните патиштаУреди

R03DX01 Амлексанокс
R03DX02 Епрозинол
R03DX03 Фенспирид
R03DX05 Омализумаб
R03DX06 Сератродаст
R03DX07 Рофлумиласт
R03DX08 Реслизумаб
R03DX09 Меполизумаб

НаводиУреди

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.