ATC-кодот R06 — „Антихистаминици за системска употреба“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата R06 е дел од анатомската група R Дишен систем.[1]

ATC кодови
R Респираторен систем
R01 Назални препарати
R02 Препарати за грло
R03 Лекови за опструктивни болести на дишните патишта
R05 Препарати за кашлица и настинка
R06 Антихистаминици за системска употреба
R07 Други производи за респираторниот систем

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QR06...[2]

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

R06A Антихистаминици за системска употреба

уреди

R06AA Аминоалкил етри

уреди
R06AA01 Бромазин
R06AA02 Дифенхидрамин
R06AA04 Клемастин
R06AA06 Хлорфеноксамин
R06AA07 Дифенилпиралин
R06AA08 Карбиноксамин
R06AA09 Доксиламин
R06AA10 Триметобензамид
R06AA52 Дифенхидрамин, комбинации
R06AA54 Клемастин, комбинации
R06AA56 Хлорфеноксамин, комбинации
R06AA57 Дифенилпиралин, комбинации
R06AA59 Доксиламин, комбинации

R06AB Супституирани алкиламини

уреди
R06AB01 Бромфенирамин
R06AB02 Дексхлорфенирамин
R06AB03 Диметинден
R06AB04 Хлорфенамин
R06AB05 Фенирамин
R06AB06 Дексбромфенирамин
R06AB07 Таластин
R06AB51 Бромфенирамин, комбинации
R06AB52 Дексхлорфенирамин, комбинации
R06AB54 Хлорфенамин, комбинации
R06AB56 Дексбромфенирамин, комбинации

R06AC Супституирани етилен диамини

уреди
R06AC01 Мепирамин
R06AC02 Хистапиродин
R06AC03 Хлоропирамин
R06AC04 Трипеленамин
R06AC05 Метапирилен
R06AC06 Тонзиламин
R06AC52 Хистапиродин, комбинации
R06AC53 Хлоропирамин, комбинации

R06AD Фенотиазински деривати

уреди
R06AD01 Алимемазин
R06AD02 Прометазин
R06AD03 Тиетилперазин
R06AD04 Метдилазин
R06AD05 Хидроксиетилпрометазин
R06AD06 Тиазинам
R06AD07 Мехитазин
R06AD08 Оксомемазин
R06AD09 Изотипендил
R06AD52 Прометазин, комбинации
R06AD55 Хидроксиетилпрометазин, комбинации

R06AE Пиперазински деривати

уреди
R06AE01 Буклизин
R06AE03 Циклизин
R06AE04 Хлорциклизин
R06AE05 Меклозин
R06AE06 Оксатомид
R06AE07 Цетиризин
R06AE09 Левоцетиризин
R06AE51 Буклизин, комбинации
R06AE53 Циклизин, комбинации
R06AE55 Меклозин, комбинации

R06AK Комбинации на антихистаминици

уреди
Празна група

R06AX Други антихистаминици за системска употреба

уреди
R06AX01 Бамипин
R06AX02 Ципрохептадин
R06AX03 Теналидин
R06AX04 Фениндамин
R06AX05 Антазолин
R06AX07 Трипролидин
R06AX08 Пиробутамин
R06AX09 Азатадин
R06AX11 Астемизол
R06AX12 Терфенадин
R06AX13 Лоратадин
R06AX15 Мебхидролин
R06AX16 Дептропин
R06AX17 Кетотифен
R06AX18 Акривастин
R06AX19 Азеластин
R06AX21 Тритоквалин
R06AX22 Ебастин
R06AX23 Пиметиксен
R06AX24 Епинастин
R06AX25 Мизоластин
R06AX26 Фексофенадин
R06AX27 Дезлоратадин
R06AX28 Рупатадин
R06AX29 Биластин
R06AX31 Хифенадин
R06AX32 Сехифенадин
R06AX53 Теналидин, комбинации
R06AX58 Пиробутамин, комбинации

Наводи

уреди
  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.