ATC-кодот H02 — „Кортикостероиди за системска употреба“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата H02 е дел од анатомската група H Хормонски препарати за системска примена, освен полови хормони и инсулин.[1]

ATC кодови
H Systemic hormonal preparations, excluding sex hormones and insulins
H01 Питуитарни и хипоталамусни хормони и аналози
H02 Кортикостероиди за системска употреба
H03 Тироидна терапија
H04 Панкреасни хормони
H05 Калциумова хомеостаза

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QH02...[2] ATCvet кодовите без соодветни човечки АТС кодови се цитирани со почетни Q во следниов список.

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

H02A Кортикостероиди за системска употреба, чисти уреди

H02AA Минералокортикоиди уреди

H02AA01 Алдостерон
H02AA02 Флудрокортизон
H02AA03 Дезоксикортон

H02AB Гликокортикоиди уреди

H02AB01 Бетаметазон
H02AB02 Дексаметазон
H02AB03 Флуокортолон
H02AB04 Метилпреднизолон
H02AB05 Параметазон
H02AB06 Преднизолон
H02AB07 Преднизон
H02AB08 Триамцинолон
H02AB09 Хидрокортизон
H02AB10 Кортизон
H02AB11 Преднилиден
H02AB12 Римексолон
H02AB13 Дефлазакорт
H02AB14 Клопреднол
H02AB15 Мепреднизон
H02AB17 Кортивазол
QH02AB30 Комбинации на гликокортикоиди
QH02AB56 Преднизолон, комбинации
QH02AB57 Преднизон, комбинации
QH02AB90 Флуметазон

H02B Кортикостероиди за системска употреба, комбинации уреди

H02BX Кортикостероиди за системска употреба, комбинации уреди

H02BX01 Метилпреднизолон, комбинации
QH02BX90 Дексаметазон, комбинации

H02C Антиадренални препарати уреди

H02CA Антикортикостероиди уреди

H02CA01 Трилостан

Наводи уреди

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.