Минералокортикоид

Минералокортикоидите се група хормони кои го регулираат минералниот метаболизам и електролитната рамнотежа во организмот. Од овие хормони, најзначаен е алдостеронот.